אפלייד מטיריאלס מפרסמת רווחי שיא למניה

אפלייד מטיריאלס, אינק. (נאסד”ק: AMAT) פרסמה הלילה את התוצאות לרבעון הראשון 2017 שהסתיים ב-29 בינואר 2017:

ההזמנות החדשות ברבעון הראשון הסתכמו ב-4.24 מיליארד דולר, גידול של 86 אחוזים בהשוואה לרבעון הראשון בשנה שעברה. ההכנסות נטו הסתכמו ב-3.28 מיליארד דולר, גידול של 45 אחוזים משנה לשנה.

החברה רשמה 44.1 אחוזים בשולי הרווח הגולמי ברבעון הראשון, גידול של 3.5 נקודות משנה לשנה. שולי הרווח התפעולי גדלו ב-8.9 נקודות משנה לשנה והגיעו ל-24.6 אחוזים והרווח למניה על בסיס מדולל גדל ב-160 אחוזים משנה לשנה ל-0.65 דולר. על בסיס מתואם שלא לפי GAAP, שולי הרווח הגולמי ברבעון הראשון צמחו ב-3.0 נקודות ל-45.4 אחוזים, שולי הרווח התפעולי גדלו ב8.2 נקודות משנה לשנה ל-26.0 אחוזים, והרווח למניה על בסיס מדולל גדל ב-158 אחוזים משנה לשנה ל-0.67 אחוזים.

סך המזומנים מפעולות ברבעון הראשון הסתכם ב-646 מיליון דולר. החברה החזירה 238 מיליון דולר לבעלי המניות באמצעות רכישה מחדש של מניותיה ודיבידנדים במזומן.

“קבענו שיאים חדשים ברווח ובהזמנות ברבעון הראשון. 2017 מסתמנת כשנה נהדרת לאפלייד מטיריאלס,” אמר גארי דיקרסון, נשיא ומנכ”ל החברה. “אסטרטגיית החדשנות שלנו, המתמקדת בזיהוי נקודות מפנה בשוק, מניבה תוצאות ואנו בטוחים מתמיד שנוכל להמשיך במסלול צמיחה בת קיימא ולהגביה את תקרת הביצועים שלנו.”

 

רבעון שיא בהזמנות

ברבעון הראשון ההזמנות והמכירות של ציוד מוליכים למחצה רשמו שיא של 16 שנים. בהתייחס לפעילות בקרת תהליך ייצור שבבים  פעילותה המרכזית של אפלייד מטיריאלס ישראל (PDC), ציין גארי דיקירסון שההזמנות ברבעון הראשון היו הגבוהות ביותר בכל הזמנים.

אפלייד מטיריאלס ישראל נמצאת בצמיחה משמעותית בשנים האחרונות. הגידול בפעילות הביא לגיוס נרחב של עובדים חדשים למרכז הפיתוח והייצור ברחובות וכן לתמיכה במרכזי הייצור של לקוחות החברה. בימים אלו ממשיכה החברה לגייס עובדים חדשים, בעיקר מתחומי האלגוריתמים והתוכנה, אך גם בתחומי פיסיקה, מכניקה, הנדסת מערכת ותפקידי התמיכה.

תחזית עסקית

ברבעון השני של שנת הכספים 2017 צופה אפלייד מכירות נטו בטווח של 3.45 מיליארד עד 3.60 מיליארד דולר. מרכז הטווח ישקף גידול של כ-44 אחוזים משנה לשנה. הרווח המתואם למניה על בסיס מדולל שלא לפי GAAP צפוי להגיע לטווח של 0.72 עד 0.80 דולר למניה. מרכז הטווח ישקף גידול של כ-124 אחוזים משנה לשנה.

תחזית זו, אינה כוללת חיובים הקשורים לרכישות שהושלמו בסך 0.04 דולר למניה ואינה משקפת פריטים שאינם ידועים במועד התחזית העסקית הנוכחית כגון חיובי נוספים הקשורים לרכישות או פריטים לא תפעוליים או יוצאי דופן אחרים כמו גם פריטים הנוגעים למיסוי שלא ניתן לחזות ללא מאמץ בלתי סביר עקב האי-וודאות המאפיינת אותם.”

תגובות סגורות