Latest News

מג’יק מדווחת על הכנסות שיא של 65.5 מיליון דולר ברבעון השני 2017 עם צמיחה של 38% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ומעלה תחזית לאור צמיחה עסקית מתמשכת

מג’יק תעשיות תוכנה, המספקת ומפתחת פלטפורמת פיתוח יישומים ואינטגרציה עסקית מבוססי מובייל וענן, דיווחה על תוצאותיה הכספיות עבור הרבעון השני והמחצית הראשונה של 2017, שהסתיימו ב-30 ביוני 2017.

 

דגשים פיננסיים לרבעון השני של 2017

  • ההכנסות עלו ב-38% והסתכמו לסך של 65.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 47.4 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2016.
  • הרווח התפעולי עלה ב-19% והסתכם לסך של 6.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במונחי Non-GAAP הרווח התפעולי הרבעוני עלה ב-37% והסתכם בסך של 9 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
  • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ירד ב-12% והסתכם בסך של 3.6 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-4.1 מיליון דולר, או 9 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במונחי Non-GAAP עלה ב- 11% והסתכם בסך של 5.7 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-5.2 מיליון דולר, או 12 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.

 

דגשים פיננסיים למחצית הראשונה של שנת 2017

  • ההכנסות עלו ב-37% והסתכמו לסך של 126.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-92 מיליון דולר במחצית הראשונה אשתקד.
  • הרווח התפעולי עלה ב-20% והסתכם לסך של 12.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-10.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. במונחי Non-GAAP הרווח התפעולי עלה ב-31% והסתכם בסך של 17.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-13.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
  • הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בסך של 7.8 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, בדומה ל-7.8 מיליון דולר, או 17 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה במונחי Non-GAAP עלה ב-15% והסתכם בסך של 11.5 מיליון דולר, או 26 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה ל-10 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
  • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2017 הסתכם ב-15.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-15.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
  • נכון ל-30 ביוני 2017, היו בקופת החברה מזומנים נטו, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר וניירות ערך זמינים למכירה בניטרול הלוואות בסך של 56.9 מיליון דולר.

החברה מעלה את תחזיתה עבור 2017 וצופה כי ההכנסות השנתיות יסתכמו בטווח של 245-255 מיליון דולר, המשקף שיעור צמיחה בטווח של 22%-26%. זאת, לעומת תחזיתה הקודמת להכנסות בטווח של 225-230 מיליון דולר עבור התקופה.

 

גיא ברנשטיין, מנכ”ל מג’יק תעשיות תוכנה: “אנו שמחים לדווח על רבעון נוסף עם צמיחה דו ספרתית, הנובעת הן מגידול אורגני והן ממיזוגים ורכישות ומוכיחה את הצלחתינו במאמצים ליצור צמיחה מתמשכת ועלייה ברווחים. היכולות הייחודיות שלנו בשרותי הטמעה ואינטגרציה, בשילוב עם טכנולוגיית המוצרים המתקדמת, מאפשרות לנו להציע ללקוחותינו סל פתרונות רחב ואטרקטיבי.”

בתמונה: גיא ברנשטיין, מנכ”ל מג’יק תעשיות תוכנה.

תגובות סגורות