Latest News

סמינר של חברת ON SEMICONDUCTOR התקיים השבוע בנושא POWER

ביום שני 11.9 ערכה און סמיקונדקטור סמינר בנושא POWER במלון דן אכדיה בהרצליה. לכנס הגיעו עשרות משתתפים, 4 מרצים מחו”ל ומספר נציגים מהחברה בחו”ל.

מימין: שמיל פרומן, מנכ”ל חברת און-סמיקונדקטורס ישראל ופיליפ לושו, מנהל מכירות גלובלי און- סמיקונדקטורס

על רקע רכישת פיירצ’לד בתחילת השנה גדל היצע המוצרים של און סמיקונדקטור בתחום בקרת ההספק בצורה משמעותית, במיוחד ברכיבי הספק גבוה, ולכן מצאה החברה לנכון לערוך מסע של סמינרים כאלה ברחבי העולם שהתחיל בישראל. הנושאים שהוצגו היו בעיקרם טכניים ולא שיווקיים, המבוססים על טכנולוגיות GaN – Gallium Nitride המיועדות לאפליקציות מיתוג מהיר, מתח גבוה ויעילות גבוהה. בנוסף הוצגה טכנולוגית SiC – SILICON CARBIDE עבור דיודות ומוספטים המיועדת למתחים עד 1,200 וולט בנצילות גבוהה. בכנס הוצגו שיטות למדידת יציבות מעגלי הספק על ידי הדגמת מעגל שפותח על ידי און סמיקונדקטור ולמשתתפי הכנס חולק מעגל זה .

על פי דברי המשרד המקומי הכנס היה מוצלח, הגיעו אנשי פיתוח מתחום POWER מהחברות המובילות בתעשייה דבר המעיד על כך שאכן שילוב מגוון המוצרים של שתי החברות נותן פתרונות מושלמים בתחום בקרת ההספק, ומבסס את מעמדה של און סמיקונדקטור כמובילה בתחום.

תגובות סגורות