Latest News

לוקהיד מרטין תפתח לייזר רב עוצמה למטוסי קרב

לוקהיד מרטין זכתה בחוזה של מעבדות חיל האוויר האמריקאי (AFRL) בסך 26.3 מיליון דולר לתכנון, פיתוח וייצור נשק לייזר שיותקן על גבי מטוסי קרב. חיל האוויר האמריקאי שואף לבחון את טכנולוגיית הלייזר בעוצמה גבוהה על מטוס קרב עד שנת 2021. החוזה הוא חלק מתוכנית ההגנה העצמית (SHiELD) ומהווה צעד משמעותי בתהליך פיתוח מערכות לייזר הגנתיות מוטסות.

“לוקהיד מרטין ממשיכה לתכנן מערכות נשק לייזר וטכנולוגיות שתומכות בהגעה למטרה זו”, כך אומר ד”ר רוב אפזל, עמית בכיר בתחום פיתוח מערכות נשק לייזר בלוקהיד מרטין. “כבר הוכחנו את יכולותינו להשתמש באנרגיה ממוקדת שתסייע להתמודד עם איומים מהקרקע, ואנו מצפים להמשך הניסויים לאיומים מהאוויר כחלק מתוכנית SHiELD”.

תוכנית SHiELD כוללת שלוש תת-מערכות: STRAFE, אשר ממקדת את קרן הלייזר כלפי המטרה; LPRD, אשר מהווה את הפוד שמותקן על מטוס הקרב ויהיה אחראי לקירור ולהפעלת הקרן ו-LANCE, שהיא למעשה הקרן עצמה שפוגעת במטרה ומנטרלת אותה. ה-LANCE מתוכננת לפעול בסביבות מורכבות ולכן, לוקהיד מרטין מפתחת את מערכת הלייזר עם מאפיינים של עוצמה גבוהה ויעילה על גבי מתקן קטן מימדים ומשקל שיותקן על מטוסי הקרב.

לוקהיד מרטין מביאה עימה יותר מ-40 שנות ניסיון בפיתוח וייצור מערכות נשק לייזר. חוזה ה-LANCE ממנף פיתוח ושכלול טכנולוגיות לייזר קיימות של החברה כגון מערכות ה-ATHENA וה-ALADIN וכן פרויקטים משותפים של החברה עם צבא ארה”ב.

 

תגובות סגורות