Latest News

קבוצת פתרונות הסייבר של Dell EMC וחברת TSG (בבעלות תעשיה אווירית ופורמולה מערכות) יספקו שירות משותף לניטור וניהול אירועי סייבר לארגונים

שלהם, במקום להשקיע משאבים עצומים של כסף וזמן באבטחת הסייבר”

קבוצת פתרונות הסייבר (Cyber Solutions Group) של Dell EMC וחברתTSG IT Advanced Systems , בבעלות התעשייה האווירית ופורמולה מערכות, השיקו במסגרת כנס סייברטק בתל אביב המתקיים בימים אלה, שירות משותף לניהול וניטור אירועי סייבר בארגונים.

השירות החדש, אשר יפעל ממרכז הסייבר של Dell EMC בבאר שבע, המעסיק כיום מאות עובדים, נשען על יכולות אבטחת הסייבר המתקדמות של שני הגופים ויספק שירותים אלה לארגונים. המטרה היא לסייע לארגונים בהפחתת ההיקף והעוצמה של התקפות הסייבר עליהם, על ידי טיפול בנקודות התורפה בתשתיות ה-IT. זאת, על ידי העברת מידע על החולשות במערך האבטחה, יצירת מודעות בקרב עובדים ומנהלים בארגון ואספקת כלי מניעה טכנולוגיים ותפעוליים. השירות יכלול ניטור רשת, ניהול אירועים, מודיעין סייבר, יעוץ , צוות תגובה, הדרכות ותרגולים.

ד”ר יניב הראל, מנכ”ל קבוצת פתרונות הסייבר, Dell EMC: “מפת איומי הסייבר הינה דינאמית ומשתנה באופן תדיר, ובהתאם גדלים דרמטית הסיכונים לארגונים, אשר מחפשים דרכים יעילות להגן על עצמם. השירות החדש מביא את הידע הנצבר אצלנו למודל שירות רציף המתמודד עם תופעות סייבר, בוחן אותן ומגיב אליהן במקצועיות ובכשירות מבצעית גבוהה. השירות נסמך על הניסיון והמומחיות הקיימים בישראל, בשילוב עם תובנות ולקחים מאירועי סייבר בעולם בהם היינו מעורבים. השירות יינתן לארגונים ללא גוף סייבר פנימי, או לארגונים שמפעילים גוף סייבר פנימי אבל בוחרים להעביר חלק מפעילותם לגורם חיצוני”.

גלי מיכאלי, סמנכ”ל HLS & Cyber ב-TSG: “אנו שמחים על מינוף השותפות הקיימת בין החברות בתחום אבטחת הסייבר אשר הביאה להקמת המרכז החדש המגלם בתוכו את המומחיות שנצברה בשתי החברות. המודל העסקי של המרכז, מאפשר לארגונים להתמקד בליבת העסקים שלהם, במקום להשקיע משאבים עצומים של כסף וזמן באבטחת הסייבר.

מדובר במודל ההגנה המתאים ביותר לארגונים כיום, הנדרשים להיות יעילים בשוק תחרותי ולהתמקד בתחום מומחיותם”.

בתמונה מעלה : מימין לשמאל: יניב הראל, מנכ”ל קבוצת פתרונות הסייבר, Dell EMC,  ו- גלי מיכאלי, סמנכ”ל HLS & Cyber ב-TSG

 

תגובות סגורות