חדשות היום

גילת מדווחת על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 25 מיליון דולר

חברת גילת רשתות לוויין (נאסד”ק ובורסת ת”א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, הודיעה היום, בהמשך לדיווח מתאריך ה-12 בפברואר 2019, כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך 45 סנט למניה (סך מצטבר של כ-25 מיליון דולר). הדיבידנד ישולם בדולרים ב-11 באפריל 2019, לבעלי מניות אשר יהיו רשומים במרשם בעלי המניות של החברה ביום ה-28 למרץ 2019.

בהתאם לחוק הישראלי, החברה תנכה במקור 25% מסכום הברוטו שישולם כדיבידנד לבעלי המניות. יחד עם זאת, תשלום הדיבידנד יכול להיות כפוף לפטורים מסוימים (בין היתר פטור ממס דיבידנד לתאגידים ישראליים אשר פטורים מניכוי מס במקור) והקלות במס. כמו כן, בעל/ת מניות שהינו תושב מדינה לה הסכמי אמנת מס עם ישראל עשוי/ה להיות כפוף/ה לשיעורי מס שונים בקשר לדיבידנד. לשם כך מינתה החברה את חברת אי בי אי ניהול נאמנויות כסוכן משלם, אשר יפעל בהתאם לפקודת המס הישראלית. בעל מניות המחזיק במניותיו שלא באמצעות מוסד פיננסי ישראלי, והינו כפוף לשיעור מס נמוך יותר בגין היותו תושב של מדינה עמה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, רשאי לפנות לסוכן המשלם על מנת לברר זכאות לשיעור מס מופחת. בעל מניות כאמור יוכל להגיש את המסמכים המפורטים במסמך ההוראות, אשר יפורסם באתר האינטרנט של החברה בעמוד “Investors Relations” לאחר קבלת החלטת מיסוי מרשות המס הישראלית.

בכפוף לעמידה בדרישות והגשת כלל המסמכים הנדרשים, ישלם הסוכן המשלם את הפרש המס, באם ישנו, לחשבון הבנק של אותו בעל מניות בהתאם לאמור במסמך ההוראות. פרטי הקשר של הסוכן המשלם הינם: IBI-CM@IBI.co.il, טלפון: 050-620-9410, רחוב אחד העם 9, תל אביב.

כמו כן מדווחת גילת כי הגישה היום את הדו”חות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F הכולל דוחות כספיים מאוחדים ומבוקרים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018 לרשות ניירות הערך האמריקנית (SEC).

הדו”ח השנתי יהיה זמין באתר גילת (www.gilat.com). בעלי המניות יכולים לקבל עותק מודפס של הדו”ח השנתי ללא תשלום ובכפוף לבקשה.

 

תגובות סגורות