חדשות היום

התעשייה האווירית- דו”חות כספיים לשנת 2019

26 במרץ 2020

התעשייה האווירית- דו”חות כספיים לשנת 2019

לראשונה מאז היווסדה, ההכנסות השנתיות של התעשייה האווירית חוצות את רף 4 מיליארד דולר

ההכנסות גדלו ב-426 מיליון דולר לסך הכנסות כולל של 4.1 מיליארד דולר

החברה מציגה גידול של 71% ב-EBITDA השנתי לכ-324 מיליון דולר

רווח שנתי הגבוה מזה עשור בסך של 90 מיליון דולר

  • צמיחה של 12% בהיקף המכירות לכ-4,108 מיליון דולר בהשוואה לכ-3,682 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, הצמיחה במכירות בסך של 426 מיליון דולר היא לרוחב כל חטיבות החברה
  • גידול של 71% ב-EBITDA השנתי לכ-324 מיליון דולר בהשוואה לכ-189 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
  • צמיחה של 17% ברווח הגולמי השנתי לכ-577 מיליון דולר (כ-14% מהמכירות) לעומת כ-494 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-13% מהמכירות)
  • צמיחה ברווח התפעולי השנתי לכ-121 מיליון דולר (כ-2.9% מהמכירות) בהשוואה לכ-12 מיליון דולר (כ-0.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד
  • עלייה של 12% בפעילות המחקר והפיתוח (עצמי ומוזמן) בשנת 2019 לכ-909 מיליון דולר לעומת סך של כ-813 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
  • גידול ברווח הנקי השנתי לכ-90 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-44 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד
  • צבר ההזמנות של החברה עומד על סך של כ-13.4 מיליארד דולר המייצגים 3.35 שנות פעילות
  • יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמים לסך של כ-1.2 מיליארד דולר
  • הון החברה מסתכם ב-929 מיליון דולר
  • דירוג החברה AA על פי חברת הדירוג מעלות SP

מנכ”ל התעשייה האווירית, נמרוד שפר, קרדיט לצילום -כפיר זיו

יו”ר דירקטוריון התעשייה האווירית, הראל לוקר: “המהפך העסקי שעוברת החברה בשנים האחרונות נותן פירותיו בתוך תקופה קצרה כפי שניכר בתוצאות הכספיות של שנת 2019. היכולות הטכנולוגיות פורצות הדרך והייחודיות של התעשייה האווירית, המימוש הקפדני והמדויק של האסטרטגיה החדשה בידי ההנהלה, השינויים הארגוניים הנרחבים שבוצעו בחברה, ההתייעלות והמיקוד העסקי, ומעל לכל התגייסות ההון האנושי האיכותי והמסור של החברה לטובת השינוי, הובילו להישגים של שנת 2019 ולמפנה העסקי של החברה. מצבה הפיננסי האיתן, צבר ההזמנות הגבוה במיוחד, והגיוון הטכנולוגי והעסקי הרחב של החברה, מציבים אותנו בעמדת התמודדות מצוינת עם האתגרים והשינויים המצפים לנו בתקופה הקרובה. האירועים בעולם אף מציבים בפנינו הזדמנויות עסקיות לצמיחה אנאורגנית במגזר הביטחוני טכנולוגי. המשך ההקפדה על ביצוע התכנית האסטרטגית והשינויים המתרחשים בחברה, ההון האנושי הערכי והמצוין שלנו, והבסיס הטכנולוגי של החברה שהוא מהמובילים בעולם, יביאו אותנו למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי העצום של החברה”.

 

מנכ”ל התעשייה האווירית, נמרוד שפר: “שנת 2019 הייתה שנת מבחן ראשונה למימוש האסטרטגיה העסקית החדשה של החברה והתוצאות הטובות משקפות עבודה מאומצת של כלל עובדי התעשייה האווירית ומנהליה. השיא בהכנסות אליו הגיעה החברה, הרווח הנקי הגדול מאז שנת 2010, יחד עם הגידול ביתר הפרמטרים, משקפים מיקוד עסקי והתייעלות תפעולית רוחבית. האתגרים העומדים בפני המשק הישראלי והעולמי בתקופה זו הינם מורכבים ולא ניתן עדיין להעריך את היקפם באופן ודאי. התעשייה האווירית נערכת ופועלת בנחישות, בראש ובראשונה לשמור על בריאות עובדיה לצד שמירת החוסן וההמשכיות העסקית. החברה פועלת אל מול כלל לקוחותיה בארץ ובעולם, על מנת להמשיך לתת מענה מיטבי לכלל הפרויקטים, נערכת לתרחישים השונים ובמקביל פועלת על מנת להיות ערוכה לחזרה לשגרה בהקדם האפשרי. לאורך שנות פעילותה וגם בשנת 2019 התעשייה האווירית הוכיחה, פעם אחר פעם, כי אין אתגר שהחברה אינה יכולה לו, רוח זו תעמוד לצידנו גם באתגרים שאנו חווים כעת לטובת ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה”.

התעשייה האווירית לישראל בע”מ, הפועלת בשוק הביטחוני ובשוק התעופה, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019:

הכנסות החברה בשנת 2019 הגיעו לשיא והסתכמו בסך של כ-4,108 מיליון דולר בהשוואה לכ-3,682 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 12%. הגידול נובע מעליה בהכנסות בכל חטיבות החברה.

נתח המכירות לייצוא בשנת 2019 עמד על 74% והסתכם בסך של כ-3,033 מיליון דולר (כ-1,075 מיליון דולר המהווים 26%, נמכרו בישראל), יחסים דומים היו גם בתקופה מקבילה אשתקד.

נתח המכירות לשוק הצבאי בשנת 2019 עמד על כ-3,006 מיליון דולר (כ-73%), לעומת סך של כ-2,647 מיליון דולר (כ-72%) בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-359 מיליון דולר.

נתח המכירות לשוק האזרחי בשנת 2019 עמד על כ-1,102 מיליון דולר (כ-27%), לעומת סך של כ-1,035 מיליון דולר (כ-28%), בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי בשנת 2019 הסתכם בסך של כ-577 מיליון דולר (כ-14% מהמכירות) בהשוואה לכ-494 מיליון דולר (כ-13% מהמכירות), בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נובע בעיקר מגידול במכירות ומגידול ברווחיות בחטיבת מערכות טילים וחלל ובחטיבת אלתא.

ה-EBITDA בשנת 2019 הסתכם בכ-324 מיליון דולר בהשוואה ל-EBITDA של כ-189 מיליון דולר, גידול של 71% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי של שנת 2019 הסתכם בסך של כ-121 מיליון דולר (כ-2.9% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-12 מיליון דולר (כ-0.3% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע מעלייה ברווח הגולמי ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות ומכירה ושיווק שקוזזו בחלקן על ידי עלייה בהוצאות המחקר והפיתוח.

הרווח הנקי בשנת 2019 הסתכם בסך של כ-90 מיליון דולר (כ-2.2% מהמכירות) בהשוואה להפסד נקי בסך של כ-44 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

פעילות המחקר והפיתוח (עצמי ומוזמן) בשנת 2019 הסתכמה בכ-909 מיליון דולר לעומת סך של כ-813 מיליון דולר, גידול של כ-12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מימון, נטו בשנת 2019 הסתכמו בסך של כ-12 מיליון דולר בהשוואה לסך של כ-49 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

חלק החברה ברווחי חברות כלולות בשנת 2019 נרשם רווח של כ-4 מיליון דולר בגין חלק החברה בחברות כלולות לעומת רווח של כ-8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מיסים, נטו בשנת 2019 רשמה החברה הוצאות מיסים נטו בסך של כ-23 מיליון דולר בהשוואה להוצאות נטו בסך של כ-15 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות המס ביחס לתקופה מקבילה אשתקד נובעת ברובה מעלייה ברווחיות החברה. החברה ממוסה במס חברות רגיל בשיעור 23% ואיננה זוכה להטבות החוק לעידוד השקעות הון בגלל היותה חברה בבעלות ממשלתית מלאה. מכירת חלק, אפילו מזערי, בבעלות על החברה לגורם שאינו ממשלתי, תקנה לחברה תשלום מס מופחת לפי החוק לעידוד השקעות הון.

צבר ההזמנות בסוף שנת 2019 הסתכם בסך של כ-13.4 מיליארד דולר, בהשוואה לצבר בסך של כ-13.5 מיליארד דולר בסוף 2018. 79% מהצבר מיועד למכירה ללקוחות חו”ל בפיזור גיאוגרפי רחב. הצבר מורכב ממגוון רחב של פרויקטים ומבטיח 3.35 שנות פעילות בהיקף המכירות הנוכחי.

תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת הסתכם בסך של 27 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך 313 מיליון דולר אשתקד.

נתונים עיקריים לרבעון הרביעי של שנת 2019:

מכירות החברה ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בסך של 1,092 מיליון דולר, בהשוואה ל-1,022 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בסך של 150 מיליון דולר (14% מהמכירות), בהשוואה ל- 117מיליון דולר (11% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בסך של 11 מיליון דולר (1% מהמכירות), בהשוואה להפסד תפעולי של כ- 33מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

פעילות המחקר והפיתוח ברבעון הרביעי של שנת 2019, הסתכמה בכ-263 מיליון דולר (מו”פ עצמי ומוזמן) בהשוואה ל-222 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד.

הוצאות מימון, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בסך של 9 מיליון דולר, בהשוואה ל-16 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות מסים, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו בסך של 5 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מסים, נטו בסך של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכם בסך של 8 מיליון דולר (1% מהמכירות), בהשוואה להפסד נקי בסך 47 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

אירועים מהותיים ברבעון הרביעי של שנת 2019 ועד למועד פרסום הדוחות:

השלכות התפשטות נגיף הקורונה לאור הנחיות משרדי הממשלה לציבור, עקב התפשטות נגיף הקורונה, פועלת החברה, החל מיום 18 במרס 2020, לצמצום פעילותה. במסגרת צמצום הפעילות כאמור, פועלת החברה להתאים את היקף ההעסקה בחברה להנחיות הממשלה תוך התמקדות בפרויקטים בעלי חשיבות גבוהה, מאפיינים של דחיפות וכו’. החברה ממשיכה לפעול באופן הדוק עם לקוחותיה הקיימים והפוטנציאליים, עם ספקיה וכן עם גורמים בממשלה, למצוא פתרונות לשיבושים בפעילותה השוטפת במטרה לאפשר את המשך התנהלותם התקינה של הפרויקטים של החברה ואת המשך פעולות השיווק של החברה. החברה נערכת לתרחישים שונים ונוקטת בפעולות שונות שמטרתן לצמצם ככל שניתן את השפעת המגיפה על החברה ואת הפגיעה האפשרית בתוצאותיה הכספיות, לרבות פיקוח ומעקב אחר וצמצום של הוצאותיה, במטרה להתאים את היקפן לשינויים שעלולים להיות בהיקפי פעילותה.

נכון למועד זה, לא ידוע לחברה על ביטול של חוזים או על עיכובים משמעותיים באספקה של חומרי גלם או בביצוע אבני דרך על ידה. יחד עם זאת, המשך קיומן של המגבלות בארץ ובחו”ל עלול להביא לפגיעה בביצוע התקשרויות על ידי החברה ובעמידתה ביעדי ההתקשרויות לשנה הקרובה. לאור אי הודאות השוררת ביחס להתמשכות והתפשטות המגיפה וההשלכות הנובעות מכך, אין החברה יכולה להעריך באופן ודאי את ההשפעה שלה על עסקיה, תזרימי המזומנים שלה ותוצאותיה הכספיות, בטווח הבינוני והארוך.

תמצית נתונים מאזניים (במיליוני דולר):

תמצית נתוני רווח והפסד (במיליוני דולר):

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר גידול (קיטון) באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 בדצמבר גידול (קיטון) באחוזים לעומת התקופה המקבילה אשתקד
2019 2018 2019 2018
מכירות 4,108 3,682 12% 1,092 1,022 7%
רווח גולמי 577 494 17% 150 117 28%
אחוז רווח גולמי מהמכירות 14.0% 13.4% 13.7% 11.4%
הוצאות מחקר ופיתוח 191 180 6% 75 61 23%
עלויות פרישה מוקדמת (3) 13 (5) 14
רווח (הפסד) תפעולי 121 12 908% 11 (33)
אחוז רווח תפעולי מהמכירות 2.9% 0.3% 1.0% (3.2%)
רווח (הפסד) נקי 90 (44) 8 (47)
אחוז רווח נקי מהמכירות 2.2% (1.2%) 0.7% (4.6%)
(*) EBITDA 324 189 71% 60 13 362%
אחוז ה EBITDA מהמכירות 7.9% 5.1% 5.5% 1.3%
(*) רווח תפעולי, לפני הוצאות (הכנסות) מימון נטו והוצאות (הכנסות) מסים, בתוספת פחת והפחתות

 


תמונת כותרת:

יו”ר התעשייה האווירית, הראל לוקר- קרדיט לצילום- חיים צח, לע”מ

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות