Agilent ו-Nexus Technology מספקות פתרונות איתור באגים עבור DDR3 Memory Bus

Agilent Technologies ו-Nexus Technology השיקו את החוצצים מדגמי DDR3-1867 DIMM ו-DDR3-1600 SODIMM. פתרונות בדיקה אלה מתאימים במיוחד למתכננים המבצעים אימות DDR3 DIMM או SODIMM, ניתוח כשלים וכן אימות פונקציונלי-פרמטרי של אפיקים בשרתים, מחשוב על, מחשבים שולחניים וניידים ויישומי מחשוב שונים. פתרונות הבדיקה כוללים את מודול הנתח הלוגי Agilent 16962A וכן חוצץ חריצים מדגמי NT-DDR3DIHS או Nexus NT-DDR3SOIHS.

מדובר בפלטפורמת בדיקת ה-DDR3 המקיפה ביותר בתעשייה,  שמספקת את מודול הניתוח הלוגי המהיר ביותר והיצע בדיקה מלא עבור DDR3 BGA, DIMM ו-SODIMM. מודול הניתוח הלוגי 16962A של Agilent מספק יכולות מלאות ואמינות של הפעלה ולכידה של אותות DDR3-1867. כאשר הוא משולב עם פתרונות הבדיקה של DDR3 וכלי תוכנות הניתוח, המודול מספק יכולת בדיקה מלאה עבור שילוב מערכות בתעשיית הזיכרונות.

תגובות סגורות