Agilent מספקת ממיר de-emphasis ויכולת SSC Injection בעלת גמישות גבוהה

Agilent Technologies הכריזה על הוספת ממיר אותות בעל יכולת de-emphasis מדגם N4916B, כמו גם יכולת הזרקת SSC אולטרה-גמישה וערוץ SATA להתקן ה-BERT הטורי שלה מדגם N4903B. היכולות החדשות מאפשרות למהנדסי מחקר ופיתוח ומהנדסי בדיקה לאפיין בצורה מדויקת את יציאות הרסיברים וכן ערוצים של ממשקי אפיקים טוריים ברמת המולטי גיגה-ביט. ממיר ה de-emphasis החדש מדגם N4916B שקוף לריצודים וכך מאפשר הדמיה של תנאי de-emphasis וריצוד של העולם האמיתי, אשר בהם אמור הרסיבר לעמוד.

אופציית ה-SSC החדשה של ה-J-BERT N4903B מספקת יכולות גמישות ואקראיות יותר של הזרקת SSC, אשר ניתנות לשילוב עם הזרקת ריצוד סינוסואידלית לצורך הדמיית תנאי WORST-CASE ותנאים מציאותיים של SSC.

תגובות סגורות