Agilent משיקה התקני בדיקה דיפרנציאליים חדשים של 200 מה”צ ו-800 מה”צ (N2792A)

חטיבת ה-Digital Test Division (DTD) משיקה התקני בדיקה דיפרנציאליים גבוהי מתח של 200 מה”צ ו-800 מה”צ. התקני הבדיקה הדיפרנציאליים מספקים מדידת אותות דיפרנציאליים איכותית במיוחד. ההתקנים הדיפרנציאליים מספקים הנחתה ביחס של 10:1, אשר מאפשרת להשתמש בהם במסגרת מגוון רחב של יישומים. התקני הבדיקה מצוידים באבזרי קצה שונים, המותאמים לרכיבים קטנים וגדולים בסביבות בדיקה צפופות.

התקני הבדיקה הדיפרנציאליים מתאפיינים בהתנגדות מבוא של 1 Mohm (N2792A) ושל 200 kohm (N2793A). ההתקנים תואמים לכל אוסצילוסקופ בעל כניסת BNC של 50 אוהם. הם ניתנים להפעלה באמצעות כל יציאת USB באוסצילוסקופ או במחשב, או באמצעות סוללה פנימית.

תגובות סגורות