חדשות היום

Analog Devices: AD9266 – ממיר אנלוגי לדיגיטלי 16 Bit הקטן בתעשייה

 AD9266 הינו ממיר אנלוגי לדיגיטלי בערוץ יחיד, 16 Bit ובהספק נמוך. דוגם בקצב של

20-80 MSPS. מזווד במארז קטן של 5 mm x 5 mm, מוצא הרכיב תומך ברזולוציות של 10-16 Bit. ליבת ה- ADC הינה רב-שלבית, בהספק נמוך מבוססת על מעגל sample-and-hold בביצועים גבוהים ורפרנס מתח על גבי השבב.  למוצר מבנה pipeline דיפרנציאלי עם יציאה בעלת מנגנון תיקון טעות לוגית המספקת דיוק של 16 Bit בקצבי מידע של 80 MSPS, ומבטיחה שלא יחסרו קודים לאורך כל טווח טמפרטורת ההפעלה.

תגובות סגורות