חדשות היום

Analog Devices: AD9269 – ממיר אנלוגי לדיגיטלי דואלי, 16 Bit 80 MSPS

AD9269 הינו ממיר אנלוגי לדיגיטלי דואלי, 16 Bit, בהספק נמוך, הצורך 93 mW לערוץ, פי 6.5 נמוך יותר מאשר המכשירים המתחרים. AD9269  מונוליתי, בעל שני ערוצים ב- 16 Bit, ודוגם 20/40/65/80 MSPS. בעל מעגל sample-and-hold ורפרנס מתח על גבי השבב. הראשון בתעשייה הכולל QEC ובלוק עיבוד היסט DC דיגיטלי. הבלוקים הללו מקטינים דינאמית את הטעויות ב- I/Q ((In-Phase Quadrature  במערכת מקלט אותות מורכב. ע”י שימוש בבלוק ה- QEC, מתכנני המערכות יכולים לענות על צרכי התאמת הרכיבים ע”י הפחתת טעויות בהגבר ובפאזה הנובעות מאי תיאום ברכיבים.

תגובות סגורות