חדשות היום

Princeton Instruments: מצלמת ICCD חכמה ומהירה

PI-MAX®3 הינה התוצאה של שנות מחקר ופיתוח רבות ע”י Princeton Instruments ליצור מצלמת CCD מועצמת (ICCD), שלא רק עונה, אלא מנבא את דרישות המשתמשים ההולכות ועולות לרגישות, מהירות ושליטה בהדמיית

time resolved  ואפליקציות ספקטרוסקופיה.

ניתן להשיג את המצלמה בפורמטים: 1Kx1K (PI-MAX3: 1024i) ו-  1024×256 (PI-MAX3: 1024×256).

כוללת חידושים הנעים מ- Gating מהיר, ושליטה חכמה בכדי לתכנן ולבצע ניסויים מאתגרים.

 

תגובות סגורות