Reynard Corporation ציפויי ה apodizing Bullseye

מסנני ה-apodizing  Bullseye הם חלק מקו ה-apodizier Bullseye של מסנני גרדיאנט הניתנים להתאמה אישית. מסנני ה-apodizing Bullseye משמשים לביטול שינויי עצמה בלתי-רצויים במערכות אופטיות. צפיפות המסנן יכולה לעלות או לרדת רדיאלית מבהיר לכהה או מכהה לבהיר. צפיפות המסנן ה-apodizing Bullseye יורדת רדיאלית ממרכז כהה, בו האור נמצא בעצמת השיא שלו, אל הקצוות החיצוניים, שם ניתן להפוך אותו לשקוף במלואו.
הצפיפות של מסנן apodizing Bullseye יכולה גם לגדול בכיוון רדיאלי ממרכז בהיר אל הקצוות החיצוניים.
ציפויי מסנן ה-apodizing Bullseye  מיוצרים לפי הזמנת הלקוח מאחר ששינויי האחידות הם פונקציה של התצורות האופטיות של הלקוח. את מסנן ה-apodizing  Bullseye  ניתן לספק גם בתצורה apodizing הפוכה. כלומר, הצפיפות עולה מהמרכז אל הקצוות החיצוניים.
ניתן לתכנן מסנן ה-apodizing Bullseye   עבור כל פונקציה גאוסיאנית ללא תלות בגודל האלומה. המסננים מיוצרים על בסיס מותאם ללקוח, מאחר ששינויי האחידות, סוג המצע ורוחב הפס הם פונקציות של הדרישה האופטית המפורטת של הלקוח.
התכונות  העיקריות כוללות:
•גרדיאנטי הצפיפות ניתנים לשינוי לשם מילוי כל יישום.
•המסנן יכול להתחבר למספר סוגים שונים של מצע.
•ניתן לתכנן לשימוש מה-teh UV עד ל-Far IR.
לפרטים נוספים:
יניב אלדורוטי
כ.ב.י להט טכנולוגיות בע”מ
097646209 sales@lahat.co.il

תגובות סגורות