איתור/ חשיפת גזים

מגוון גזים, חומרים מוצקים אורגניים, תכשירים כימיים וחומרי נפץ מגלים תכונות בליעה ברורות, המכונות “טביעות אצבע”, בתחום הטרא-הרץ. בהשוואה לחישה אינפרא-אדומה, היתרונות של הספקטרוסקופיה בטרא-הרץ הם גמישות יתר (ספקטרומטר בטרא-הרץ מסוגל לגלות ולזהות מגוון של מרכיבים גזיים, אשר היו דורשים לייזר IR שונה לכל אחד), ורגישות גבוהה בשל העצמה התנודתית של המעברים התהודתיים הסיבוביים/ של תנודות.

צור קשר: אריאל שוחט,sales@lahat.co.il , 09-7646212

תגובות סגורות