דימות של עצמים מוסתרים.

קרינה טרא-הרצית חודרת דרך מגוון חומרים שנחשבו בעבר כאטומים, כגון ניר, קרטון, פלסטיק, בדים, עץ ועוד. ניתן אפוא להשתמש בדימות בטרא-הרץ לשם גילוי נשק מוסתר,או חומרים מסוכנים בחבילות ובמעטפות. במחקר היתכנות, חוקרים השתמשו בלייזרים של TOPTICA כדי לדמות להב סכין קרמי המוחבא מאחורי שכבה של בדי סרבל שחורים. ב-0.5 טרא-הרץ ניתן היה לגלות את הלהב בבירור. הניסוי הוכיח את היכולת של דימות בטרא-הרץ לגלות חפצים לא-מתכתיים, המהווים אתגר עבור טכניקות הגילוי המקובלות.

צור קשר: אריאל שוחט,sales@lahat.co.il , 09-7646212

תגובות סגורות