Latest News

חיישן ליזר חדשני MESAX לבקרת פני שטח מתוצרת BAUMER

חברת באומר (Baumer)השוויצרית מציגה חיישן חדשני וקומפקטי למדידת משטחים. החיישן החדש של באומר MESAX הוא למעשה מד מרחק לייזר רב נקודתי המוכן לשימוש מיידי ומספק תוצאות מדידה מדויקות ואמינות, ללא המרה משוכללת או תוכנה חיצונית. עיקרון המדידה הרב נקודתי החדשני של באומר מבוסס על שיטה של חתך אור. בתוך החיישן, עד כ-600 ערכים של האובייקט נמדדים ונרשמים. לאחר מכן המרחק מחושב על בסיס של ניתוח ועיבוד אינטליגנטי. החיישן דוגם עד 500 מדידות מרחק לשנייה ברזולוציה של עד 2 מיקרומטר (0.008% מטווח המדידה), ומספק תוצאות מדידה יציבות מאוד גם בתנאי אור וסביבה משתנים. תכונה זו מעניקה ל MESAX יכולת לתת פתרון ייחודי בתחום של מדידת מרחק לייזר אופטית ומהווה כלי אופטימלי עבור מגוון רחב של יישומים בבדיקה ומדידה.
למידע נוסף:
ירדן כהן,
נייד – 0502207411
אריאל את ברגר בע”מ
www.aabltd.com
saleas@aabltd.com

תגובות סגורות