Latest News

Samtec משפרת את מערכות הכבלים ™Direct Connect עם הסדרה DCH החדשה

Samtec הרחיבה לאחרונה את מערכות  Direct Connect™ Cable על-ידי השקת ה-Direct Connect™ Horizontal (DCH) High-Speed Press-Fit Twinax Cable Assembly. החדש. פיתרון חדש זה מכוון ליישומי עטיפה יעילים לעלות, איכותיים או משטחיים, בעלי זווית ישרה ויישומי כרטיס לכרטיס מקביליים.

מפשט את המכלול, אידיאלי עבור צפיפות גבוהה

סדרת ה-DCH שלSamtec כוללת סיומת בעלת שימור גבוה (high retention), לחץ בכושר (press-fit) המציעה קשר ישיר למעגל המודפס. התכנון ללא מחבר מבטל את הצורך במחברים ב בכרטיס מסורתיים וכרטיסי מעבר ויוצר פירוט חומרים (BOMs) מפושטים ועלויות מערכת מוקטנות. מכלול הפסיעה של 2.00 ממ’ והפרופיל הנמוך ביותר של 3 ממ’ מתאימים בצורה אידיאלית לרובעים הדוקים. השילוב של אורכי כבל משתנים ואופציות END 2 מרובות מספק גמישות בתכנון עבור תכנוני כרטיסים חדשים או קיימים.

לקבלת מפרטי המוצרים, עיין ב:

www.samtec.com

Samtec Israel

Tel: 03-7526600

Email: israel@samtec.com

תגובות סגורות