Latest News

אפלייד מטיריאלס השיגה את הביצועים הטובים בכל הזמנים; הפעילות בישראל – גידול של כ- 20% עם הכנסות שיא

חברת הטכנולוגיה מדווחת על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2017

אפלייד מטיריאלס השיגה את הביצועים הטובים בכל הזמנים

  • הכנסות שיא ברבעון בסך 3.97 מיליארד דולר, גידול של 20%  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
  • רווח שיא למניה ברבעון בסך 0.91 דולר, גידול של 63%  משנה לשנה; רווח למניה (non-GAAP) בסך 0.93 דולר, גידול של 41% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד
  • שיא בהכנסות השנתיות וברווח התפעולי בכל המגזרים
  • התנופה ממשיכה עם שיא בצבר ההזמנות בסך 6.03 מיליארד דולר לסוף השנה, גידול של 32% משנה לשנה

חברת אפלייד מטריאלס (נאסד”ק: AMAT), שמציינת 50 שנה להיווסדה בימים אלו דיווחה על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת הכספים, שהסתימה ב-30 באוקטובר 2017.

תוצאות הרבעון הרביעי

בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת הכספים 2016, אפלייד הגדילה את המכירות נטו ב-20 אחוזים ל-3.97 מיליארד דולר.

לפי עקרונות חשבונאיים מקובלים (GAAP) דיווחה החברה על שולי רווח גולמי של 45.0 אחוזים; רווח תפעולי של 1.10 מיליארד דולר; ורווח למניה של 0.91 דולר.

בחישוב מתואם שאינו לפי GAAP הגדילה החברה את שולי הרווח הגולמי משנה לשנה ב-2.5 נקודות ל-46.2 אחוזים, הגדילה את הרווח התפעולי ב-37 אחוזים ל-1.14 מיליארד דולר או 28.7 אחוזים מהמכירות נטו, והגדילה את הרווח למניה ב-41 אחוזים ל-0.93 דולר.

החברה שילמה דיבידנדים במזומן בסך 107 מיליון דולר והשתמשה ב-385 מיליון דולר לרכישה מחדש של 8 מיליון מניות רגילות של החברה במחיר ממוצע של 48.65 דולר.

תוצאות לשנה כולה

בשנת הכספים 2017 הגדילה אפלייד מטיריאלס את המכירות נטו ב-34 אחוזים ל-14.54 מיליארד דולר. על בסיס GAAP, רשמה החברה שולי רווח גולמי של 44.9 אחוזים, רווח תפעולי של 3.87 מיליארד דולר ורווח למניה של 3.17 דולר. על בסיס מתואם שלא לפי GAAP  הגדילה החברה את שולי הרווח הגולמי משנה לשנה ב-2.9 נקודות  ל-46.1 נקודות, הגדילה את הרווח התפעולי ב73 אחוזים ל-4.05 מיליארד דולר או 27.9 אחוזים מהמכירות נטו, והגדילה את הרווח למניה ב-86 אחוזים לך-3.25 דולר.

מזומנים מפעולות החברה הסתכמו ב-3.61 מיליארד דולר, הדיבידנדים ששולמו ב-430 מיליון דולר ו-1.17 מיליארד דולר שימשו את החברה לרכישה מחדש של 28 מיליון רגילות במחיר ממוצע של 42.08 דולר.

“שנת הכספים 2017 שברה את כל שיאי החברה הקודמים. אנו נמצאים בתנופה חזקה ובטוחים שב-2018 נמשיך לספק קצב צמיחה דו ספרתי בעסקי המוליכים למחצה, הצגים והשירות,” אמר גארי דיקרסון, נשיא ומנכ”ל החברה. “זוהי התקופה המרגשת ביותר בתולדות תעשיית האלקטרוניקה. הבינה המלאכותית תחולל שינויים עצומים בתעשייה בשנים הבאים ותיצור ערך כלכלי הנאמד בטריליונים  של דולרים. אפלייד נמצאת בעמדה ייחודית לספק את החומרים החדשניים הדרושים בכדי לאפשר את הדור הבא של הזיכרונות והמחשוב עתיר הביצועים.”

בנוגע לפעילות בתחום בדיקה ובקרת השבבים, עליה אחראית אפלייד מטיריאלס ישראל אמר:  “ב2017 נרשם גידול של כ- 20% עם הכנסות שיא בכל הזמנים.”

 

תחזית עסקית

ברבעון הראשון של שנת הכספים 2018 מצפה אפלייד שהמכירות נטו יסתכמו בטווח של 4.00 עד 4.20 מיליארד דולר; מרכז הטווח אמור לייצג גידול של כ-25 אחוזים משנה לשנה. הרווח המדולל המתואם למניה צפוי להיות בטווח של 0.94עד 1.02דולר; מרכז  הטווח צפוי לייצג גידול של כ-46 אחוזים משנה לשנה.

תחזית זו לרווח מתואם מדולל למניה שלא לפי GAAP אינה כוללת חיובים ידועים הקשורים להשלמת רכישות בסך 0.04 דולר למניה אך אינה משקפת פריטים שאינם ידועים במועד זה כגון חיובים נוספים הקשורים לרכישות ולפריטים לא-תפעוליים או יוצאי דופן אחרים כמו גם פריטים הקשורים למיסוי אשר עקב האי-וודאות המאפיינת אותם, אינם ניתנים לחיזוי ללא מאמץ בלתי סביר.

אפלייד מטיריאלס, אחת מחברות ההיי-טק הבינלאומית החלוצות שקבעו את ישראל כמקום פעילות אסטרטגי, מציינת בימים אלו 20 שנה לפעילותה בארץ. מאז תחילת פעילותה השקיעה החברה בישראל למעלה מ- 2.5 מיליארד דולר במחקר ופיתוח והיא אחת המשקיעות הזרות הגדולות ביותר בהיי-טק ואחת היצואניות הגדולות מישראל. אפלייד מטיריאלס ישראל עוסקת בפיתוח וייצור של מערכות מתקדמות לבקרת תהליך ייצור שבבים, פעילות המהווה חלק בלתי נפרד מהתשתית הקריטית העומדת בבסיס כל מוצר טכנולוגי.

כמעט כל השבבים המיוצרים בעולם עברו בתהליך הייצור דרך אחת המכונות של אפלייד מטיריאלס, המיוצרות כאן בישראל.

 

תגובות סגורות