Latest News

לוקהיד מרטין זכתה בחוזה של 828 מיליון דולר מצבא ארה”ב לייצור רקטות MLRS מונחות

לוקהיד מרטין זכתה בחוזה בשווי 828 מיליון דולר מצבא ארה”ב לייצור רקטות MLRS מונחות (Guided Multiple Launch Rocket System) וציוד תומך נלווה. החוזה כולל ייצור רקטות GMLRS מונחות בעלות ראש נפץ אלטרנטיבי (AW), רקטות בודדות, רקטות אימון לטווחים מקוצרים (RRPR) ותמיכה לוגיסטית משולבת עבור צבא ארה”ב.

“מערכות ה-GMLRS ממשיכות להוות הצלחה יוצאת דופן עבור לקוחותינו”, כך אמרה גיאליה קמפבל, סגנית נשיא לחימוש מדויק ותמרון קרבי בלוקהיד מרטין. “אנחנו ממשיכים לשפר ולמטב את המערכות באופן מתמשך כדי להגדיל את היכולות, הטווח והיעילות של הרקטות כך שימשיכו להוות אפשרות לפגיעה מדויקת במטרות כפי שיוגדר”.

GMLRS היא מערכת המסוגלת לפעול בכל מזג אוויר שתוכננה לפריסה מהירה בשטח ההפעלה ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות בטווחים שמערכות אחרות אינן מסוגלות. ראשי הנפץ האלטרנטיביים הם סוג חימוש ייחודי המסוגלים לפגוע במטרות על פני שטח נרחב ללא הסכנה בהישארות חומרי נפץ שלא התפוצצו, כפי שהוגדר על ידי הוראות משרד ההגנה בקריטריונים לתחמושת מדויקת. הרקטות הנמצאות בשימוש במערכת ה-GMLRS עולות בהרבה על רמת האמינות הנדרשת בשדה הקרב והקימו מוניטין של אמינות ובטיחות בשימוש. הרקטות לאימון בטווח קצר (RRPR) מאפשרות אימונים אמיתיים ברמת התאמה גבוהה לתנאי הקרב באימונים על פני שטח פעילות קטן וירי קצר-טווח.

הפעלת מערכת ה-GMLRS בתנאי קרב מתבצעת משיגור הרקטות שמוצבות בתוך פוד שיגור MLRS אשר נורות ממשגרים ממשפחות HIMRAS או M270 מתוצרת לוקהיד מרטין.

קרדיט לתמונה: לוקהיד מרטין

תגובות סגורות