חדשות היום

קבוצת מר חתמה על מזכר הבנות לתכנון והקמת מערכות רדיו של הקו האדום לרכבת הקלה: היקף הכנסות צפוי של כ-60 מיליון שקל לכ-19 שנים

קבוצת מר (ת”א: מר) מחולון, העוסקת במתן פתרונות בתחומי התקשורת, הביטחון, המודיעין והסייבר ומנוהלת על-ידי ניר למפרט, מודיעה כי חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה התקשרה עם צד ג’, שאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, במזכר הבנות לתכנון והקמה כקבלן משנה של מערכות הרדיו של הקו האדום של הרכבת הקלה, המוקם במרכז הארץ וכן למתן שירות ואחזקה למערכות כאמור למשך תקופה של 2 שנים לאחר ההקמה ובנוסף אופציה להארכה עד ל- 14 שנים נוספות.

היקף ההכנסות הצפוי מהפרויקט הוא כ- 60 מיליון שקל, ומשכו הצפוי של הפרויקט, כולל תקופת השירות והאחזקה, הינו כ– 19 שנים. שיעור הרווחיות הצפוי מהפרויקט הינו כמקובל במסגרת הסכמים דומים של החברה.

יובהר, כי ההתקשרות כפופה לחתימה על הסכם מחייב, אשר אין וודאות כי תתממש.

 קבוצת מר היא חברה ישראלית גלובלית הממקדת את עיסוקיה בשלושה תחומי ליבה: תשתיות תקשורת– בעיקר סלולרית ואופטית;  HLS (‘הגנת המולדת’); שירותי מודיעין סייבר ומערכות חקירה ומודיעין מבוססות טכנולוגית ;BIG DATA ופתרונות תקשורת טקטית לכוחות החירום וההצלה ולצבאות. החברה, באמצעות חברות הבת שלה, מציעה פתרונות  הוליסטיים  מקצה לקצה הכוללים ייעוץ, פיתוח, ייצור, אינטגרציה, הטמעה והדרכה המותאמים לצורכי הלקוח. לקוחותיה של הקבוצה כוללים גופים ממשלתיים, מוניציפאליים, ביטחוניים, בנקים, מפעילי  תקשורת ועוד. לחברה מספר מרכזי פיתוח בתחום התוכנה והאלקטרוניקה ומפעלי יצור בארץ ובעולם.

קבוצת מר מעסיקה כיום כ-1,100 עובדים ופעילה בעיקר באמריקה הלטינית, ארה”ב אפריקה וישראל

תגובות סגורות