סיוה: השקת סמארטפון של יצרן מוביל והמשך הצמיחה בשוק ה-IoT הזניקו את ההכנסות מתמלוגים ב-56% בהשוואה לרבעון הקודם

ספקית טכנולוגיות עיבוד האותות והבינה המלאכותית סיוה (נאסד”ק: CEVA), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2018, שהסתיים ב-30 בספטמבר.  הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו ב-21.4 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 11% לעומת הרבעון המקביל, וגידול של 22% לעומת הרבעון הקודם. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים ירדו ב-30% לעומת הרבעון המקביל וב-3% לעומת הרבעון הקודם, והסתכמו ב-9.8 מיליון דולר, כ-46% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים גדלו ב-16% לעומת הרבעון המקביל וב-56% לעומת הרבעון הקודם, והסתכמו ב-11.6 מיליון דולר, כ-54% מסך ההכנסות.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם ב-91% מהמחזור, לעומת 93% מהמחזור ברבעון המקביל. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-2.5 מיליון דולר וב-11 סנט. זאת, לעומת רווח נקי של 5.9 מיליון דולר ורווח של 26 סנט למניה ברבעון המקביל.

3 סנט מעל התחזיות

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים והוצאות הקשורות לרכישות, הסתכם הרווח הנקי ב-5.2 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הסתכם ב-23 סנט, 3 סנט מעל תחזיות האנליסטים. בהשוואה לרבעון המקביל, ירדו הרווח הנקי והרווח המתואם למניה ב-37% ו-36%, בהתאמה; ואילו בהשוואה לרבעון הקודם, נרשם גידול של 492% ו-475%, בהתאמה.

Buyback של 6.3 מיליון דולר

גם ברבעון השלישי המשיכה סיוה ברכישה חוזרת של מניות, ורכשה כ-216,000 מניות בהיקף כספי של כ-6.3 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון עם קופת מזומנים, בטוחות סחירות ופיקדונות בנקאיים של כ-167 מיליון דולר.

13 הסכמים חדשים ברבעון

במהלך הרבעון השלישי חתמה סיוה על 13 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 4 היו לאספקת טכנולוגיות עיבוד אותות ובינה מלאכותית, ו-9 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. כל ההסכמים שנחתמו היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים בשווקים חדשים שאינם בתחום התקשורת הסלולרית לסמארטפונים, ו-4 היו עם לקוחות חדשים. ההסכמים נחתמו עם יצרני מערכות נהיגה חכמות, מכשירי IoT ביתיים ותעשייתיים, ומערכות אודיו אלחוטיות. בפילוח גיאוגרפי, 9 מתוך 13 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, הסכם אחד עם לקוח בארה”ב, ו-3 הסכמים עם לקוחות באסיה-פסיפיק, כולל יפן.

נתונים עיקריים*:

באלפי $, למעט רווח למניה רבעון 3  2018     רבעון 3   2017     %

הכנסות

21,413 24,044 11%-
רווח גולמי

שיעור רווח גולמי

19,640

92%

22,443

93%

12%-
רווח תפעולי

שיעור רווח תפעולי

4,922

23%

8,738

36%

44%-
רווח נקי

שיעור רווח נקי

5,195

24%

8,294

34%

37%-
רווח מדולל למניה 23 סנט 36 סנט 36%-
מזומנים ושווי מזומנים 167,006 177,570

* בנטרול הפחתת נכסים לא-מוחשיים והוצאות בסך 0.3 מיליון דולר נטו הקשורות לרכישות RivieraWaves וטכנולוגיות NB-IoT ברבעון השלישי של 2018 וברבעון המקביל, והוצאות שלא במזומן בסך 2.3 ו-2.1 מיליון דולר נטו בגין רישום אופציות לעובדים ברבעון השלישי של 2018 וברבעון המקביל, בהתאמה.

הצמיחה בתמלוגים חוזרת

מנכ”ל סיוה, גדעון ורטהייזר, אמר עם פרסום התוצאות הכספיות: “אנו מרוצים מתוצאות הרבעון השלישי, המשקפות סביבת עבודה טובה בהסכמי הרישוי, במיוחד בסין, והתאוששות חזקה בהכנסות מתמלוגים. הביקוש לטכנולוגיות הקישוריות קצרות הטווח והסלולר שלנו נובע מהיתרון שצברנו בתחומי הבלוטות’, ה-Wi-Fi, דור 5 וה-NB-IoT. הטכנולוגיות שאנו מספקים מורכבות וחיוניות לפיתוח מוצרי IoT, ואנו ערוכים אסטרטגית לניצול יתרון זה בכל הסגמנטים בשוק. בנוגע לתמלוגים, הרחבת היישום של טכנולוגיות עיבוד האותות שפיתחנו בדגם האחרון של הסמארטפון המצליח בעולם, לצד המשך הצמיחה בשווקים אחרים, היו הסיבות המרכזיות לגידול של 56% בהכנסות מתמלוגים בהשוואה לרבעון הקודם”.

98 מיליון מוצרים חדשים

סמנכ”ל הכספים של סיוה, יניב אריאלי, הוסיף: “ברבעון השלישי חל גידול משמעותי באספקת מוצרים מבוססי סיוה, ומספר המוצרים שמחוץ לשוק הסמארטפונים הגיע לשיא של 98 מיליון, מתוכם 83 מיליון מכשירי בלוטות’. במהלך הרבעון השלישי ביצענו רכישה חוזרת של כ-216,000 מניות בסכום כולל של כ-6.3 מיליון דולר, וסיימנו את הרבעון עם קופת מזומנים, בטוחות סחירות ופיקדונות בנקאיים של כ-167 מיליון דולר”.

 

תגובות סגורות