סיוה סיימה את הרבעון הרביעי של 2018 עם רווח נקי מתואם של 5.2 מיליון דולר על הכנסות של 21.4 מיליון דולר

 במהלך הרבעון חתמה סיוה על 13 הסכמי רישוי חדשים, בהם אחד הגדולים בתולדותיה לאספקת טכנולוגיות לדור 5; מוצרי הבלוטות’ שסופקו ב-2018 גדלו ב-50% ליותר מ-300 מיליון     

(הרצליה, 13 בפברואר 2019)  ספקית טכנולוגיות עיבוד האותות והבינה המלאכותית סיוה (נאסד”ק: CEVA), פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת הכספים 2018, שהסתיימו ב-31 בדצמבר. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו ב-21.4 מיליון דולר, המשקפות ירידה של 1% לעומת הרבעון המקביל. בחלוקה למקורות הכנסה, ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים גדלו ב-17% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-10.5 מיליון דולר, כ-49% מהמחזור; ואילו ההכנסות מתמלוגים ירדו ב-14% לעומת הרבעון המקביל והסתכמו ב-10.9 מיליון דולר, כ-51% מסך ההכנסות. התמלוגים ברבעון המקביל כללו גם הכנסה חד-פעמית של 0.9 מיליון דולר מלקוח עבור תקופות קודמות.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם ב-91% מהמחזור, בדומה לרבעון המקביל. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-2.3 מיליון דולר וב-10 סנט, המשקפים ירידה של 27% ו-29%, בהתאמה, בהשוואה לרבעון המקביל.

3 סנט מתחת לתחזיות

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים, הוצאות הקשורות לרכישות ושערוך השקעה בחברה אחרת, הסתכם הרווח הנקי ב-5.2 מיליון דולר, והרווח המתואם למניה הסתכם ב-23 סנט, 3 סנט מתחת לתחזיות האנליסטים. בהשוואה לרבעון המקביל, ירדו הרווח הנקי והרווח המתואם למניה ב-9% ו-8%, בהתאמה.

13 הסכמים חדשים ברבעון

במהלך הרבעון הרביעי חתמה סיוה על 13 הסכמים חדשים לרישוי טכנולוגיות לתכנון שבבים. 7 היו לאספקת טכנולוגיות עיבוד אותות ובינה מלאכותית, ו-6 הסכמים לאספקת טכנולוגיות קישוריות. כל ההסכמים שנחתמו היו לאספקת טכנולוגיות למוצרים בשווקים חדשים שאינם בתחום התקשורת הסלולרית לסמארטפונים, ו-6 היו עם לקוחות חדשים. ההסכמים נחתמו עם יצרני שבבים לדור 5, קישוריות סלולרית למוצרי IoT, מצלמות מתקדמות, קישוריות לשוק הרכב, דיבוריות חכמות, אוזניות בלוטות’, נתבי Wi-Fi ומכשירי IoT אחרים. בפילוח גיאוגרפי, 9 מתוך 13 ההסכמים נחתמו עם לקוחות בסין, 2 הסכמים עם לקוחות בארה”ב, ו-2 הסכמים עם לקוחות באסיה-פסיפיק, כולל יפן.

הרווח המתואם ב-2018: 12.1 מיליון דולר

בהתייחס ל-2018 כולה, ירדו הכנסות סיוה ב-11% ל-77.9 מיליון דולר. ההכנסות ממכירת רישיונות וכלי פיתוח לתכנון שבבים ירדו ב-6% ל-40.4 מיליון דולר, וההכנסות מתמלוגים ירדו ב-16% ל-37.4 מיליון דולר. הרווח הנקי והרווח המדולל למניה על בסיס GAAP ב-2018 ירדו ב-97% וב-96% והסתכמו ב-0.6 מיליון דולר וב-3 סנט, בהתאמה.

בנטרול רישום עלות האופציות לעובדים, הוצאות הקשורות לרכישות ושערוך השקעה בחברה אחרת, ירד הרווח הנקי ב-2018 ב-54% ל-12.1 מיליון דולר, ואילו הרווח המתואם למניה ירד ב-55% והסתכם ב-53 סנט.

תגובות סגורות