נובה מדווחת על תוצאות הרבעון השני לשנת 2019

נובה (ת”א: נובה; נאסד”ק: (NVMIדיווחה היום על תוצאות הרבעון השני 2019, שהסתיים ב-30 ביוני 2019, הנמצאות ברף הגבוה של טווח התחזית של החברה. הכנסות נובה ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב-51.1 מיליון דולר, ירידה של 10% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019, וירידה של 21% בהשוואה לרבעון השני של 2018.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של 2019 עמד על 55%, בהשוואה לשיעור רווח גולמי של 56% ברבעון הראשון של 2019, ובהשוואה לשיעור רווח גולמי של 58% ברבעון השני של 2018. ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב-21.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-22.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019, ובהשוואה ל-22.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.

על בסיס GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-6.5 מיליון דולר, או 23 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2019. זאת בהשוואה לרווח נקי של 7.8 מיליון דולר, או 27 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2019, ובהשוואה לרווח נקי של 11.8 מיליון דולר, או 41 סנט למניה, ברבעון השני של 2018.

על בסיס Non-GAAP, שאינו כולל הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בגין רכישות, הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, עלויות מעברי משרדים, שערוך התחייבויות לטווח ארוך והשפעת מיסוי על התאמות Non-GAAP, החברה דיווחה על רווח נקי שהסתכם ב-9.0 מיליון דולר, או 32 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של שנת 2019. זאת, בהשוואה לרווח נקי של 10.4 מיליון דולר, או 37 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של 2019, ובהשוואה לרווח נקי של 13.3 מיליון דולר, או 46 סנט למניה ברבעון השני של 2018.

נובה היא ספקית מובילה של פתרונות מדידה חדשניים, המשמשים בבקרת תהליכי ייצור בתעשיית המוליכים למחצה. סל המוצרים של נובה, המשלב חומרה ברמת דיוק גבוהה עם תוכנה חדשנית, מספקים ליצרני שבבים וזכרונות לקוחות החברה תובנות מהותיות לגבי הפיתוח והייצור של מרבית התקני המוליכים למחצה המתקדמים. נובה ממשיכה לפתח כל העת פתרונות מדידה לבקרת תהליך ייצור יעילה לאורך מחזור החיים של מפעלי ייצור של מוליכים למחצה, ופועלת במסגרת זו כשותפה של יצרני מוליכים למחצה ברחבי העולם.

עבור הרבעון השלישי 2019, שיסתיים ב-30 בספטמבר 2019. על בסיס ההערכות הנוכחיות, צופה ההנהלה הכנסות בטווח של 46-54 מיליון דולר, עם רווח למניה בדילול מלא על בסיס Non-GAAP בטווח של 20-34 סנט.

תגובות סגורות