חדשות היום

סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019

סרגון נטוורקס (נאסד”ק: CRNT) המומחית מספר אחת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019 שהסתיים ב- 30 ביוני 2019.

דגשים לרבעון השני של 2019

הכנסות – 73.0 מיליון דולר, ירידה של 17.4% בהשוואה לרבעון השני של 2018 ועלייה של 5.5% בהשוואה לרבעון הראשון של 2019.

שיעור הרווח הגולמי – 36.1% בהשוואה ל- 32.5% ברבעון השני של 2018 ו- 35.6% ברבעון הראשון של 2019.

רווח תפעולי – 4.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- 6.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ו- 3.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

רווח נקי – 0.8 מיליון דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2019, בהשוואה ל- 3.2 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2018. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-0.8 מיליון דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP שיעור הרווח הגולמי היה 36.1%, הרווח התפעולי הסתכם ב- 4.8 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 2.5 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא. להתאמה בין התוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס Non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים – 29.0 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני 2019, בהשוואה ל- 29.8 מיליון דולר ב- 31 במרץ 2019.

“צמיחה במספר אזורים גיאוגרפיים באה לידי ביטוי בגידול בהכנסות במהלך הרבעון השני בהשוואה לרבעון הקודם, למרות שרמת ההכנסות הכוללת המשיכה לשקף את העיכוב בקבלת הזמנות מלקוחותינו בהודו”, אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ”ל סרגון. “אנו שמחים לדווח שבמהלך הרבעון השני התווספו לנו מספר זכיות עבור רשתות 5G בצפון אמריקה, אירופה ואסיה פסיפיק אשר אנו מצפים כי יחלו לתרום להכנסות החברה במהלך המחצית השנייה של השנה הבאה.

“בניכוי הודו, ההכנסות מאזורים גיאוגרפיים אחרים גדלו משמעותית במחצית הראשונה של 2019 בהשוואה למחצית הראשונה של 2018, ואנו צופים כי מגמה זו תימשך. במבט אל עבר המחצית השנייה של 2019, כעת נראה כי ההכנסות שלנו מהודו לא זו בלבד שתושפענה מעיכוב בהזמנות, אלא אף מההאטה בקצב פריסת הרשתות, דבר שימנע מאתנו לעמוד ביעד שלנו לרווח נקי, כך שהרווח הנקי ל-2019 יהיה נמוך יותר בהשוואה לזה ב-2018”, הסביר פלטי.

חלוקה גאוגרפית של ההכנסות עבור הרבעון השני של 2019:

אירופה 13%
אפריקה 11%
צפון אמריקה 20%
אמריקה הלטינית 28%
הודו 10%
אסיה פסיפיק 18%

תגובות סגורות