פוינטר טלוקיישן מדווחת על תוצאות שיא במכירות ברבעון השני של שנת 2019

ראש העין, ישראל – 15 באוגוסט 2019, פוינטר טלוקיישן בע”מ (נאסד”ק ובורסת ת”א: PNTR), ספקית מובילה של שירותי טלמטיקה ופתרונות טכנולוגיים לניהול ציי רכב, ניהול נכסים ניידים ורכבים מקושרים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2019.

דגשים לרבעון השני של שנת 2019 והשוואתם לרבעון המקביל אשתקד

  • סך ההכנסות הסתכמו בשיא של 21.4 מיליון דולר, גידול של 9%; 16% במונחי מטבע מקומי
  • סך ההכנסות משירותים הסתכמו ב-12.5 מיליון דולר, קיטון של 5%; גידול של 5% במונחי מטבע מקומי
  • רווח תפעולי של 1.8 מיליון דולר (8% מההכנסות), קיטון ביחס לרווח תפעולי של 2.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • הרווח הנקי הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, קיטון בהשוואה ל-1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-3.3 מיליון דולר, קיטון בהשוואה ל-3.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
  • היקף המזומנים, הפיקדונות והפיקדונות המוגבלים נטו מחוב הסתכם ב-2.7 מיליון דולר
  • מספר המנויים הגיע לכ-282,000, גידול של 4% ב-12 החודשים האחרונים

דוד מחלב, מנכ”ל פוינטר אמר בהתייחסו לתוצאות: “אנו שמחים לדווח על הכנסות שיא בהיקף של 21.4 מיליון דולר ברבעון השני, אשר נבעו בעיקר מגידול בהכנסות ממוצרים במכירות לצפון אמריקה. אנו רואים עניין הולך וגובר בפתרונות של פוינטר לשוק גדול זה, ואנו נהנים משיתוף הפעולה ההולך וגובר עם ID Systems. אנו מצפים להאצה בהשקעה של מאמצים בצפון אמריקה לאחר המיזוג, בכדי להביא לאינטגרציה מלאה של העסקים והתפעול שלנו. אנו מאמינים כי אנו בדרך לסגירת העסקה במהלך אוקטובר 2019.

בשווקים אחרים מרכזים שלנו ראינו צמיחה חזקה בברזיל ברבעון השני אשר התבססה על עסקאות עליהן דיווחנו מוקדם יותר השנה, ואנו מצפים להמשיך במומנטום בברזיל ובשווקים אחרים באמריקה הלטינית.

במהלך הרבעון הרביעי של 2018 והראשון של 2019, צמצמנו משמעותית את השירותים ללקוחות בעלי שיעור רווח נמוך, וחתכנו כ-15,000 מנויים שהניבו הכנסות נמוכות, במטרה לשפר את הרווחיות ארוכת הטווח שלנו. ברבעון השני של 2019, פעלנו בהתאם לתכניותינו וחזרנו לצמיחה במנויים של כ-4% בהשוואה לרבעון הראשון של השנה. באשר לעתיד, אנו צופים להמשיך במומנטום צמיחת מנויי השירות שלנו.

באשר להמשך שנת 2019, אנו ממשיכים לצפות לצמיחה דו ספרתית בעסקינו ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018, עם צמיחה מואצת בשורה העליונה, וזאת לצד המשך השקעה במוצרים ופתרונות חדשים, בייחוד לשוק בצפון אמריקה.”

דגשים לרבעון השני של שנת 2019 בהשוואה לרבעון השני של שנת 2018

במיליוני דולרים
(מלבד נתוני רווח למניה)
2019 2018
סה”כ הכנסות 21.4$ 19.7$
הכנסות משירותים 12.5$ 13.2$
רווח תפעולי (% מההכנסות) 1.8$ (8%) 2.8$ (14%)
רווח למניה בדילול מלא 0.13$ 0.23$
רווח למניה על בסיס Non-GAAP בדילול מלא 0.22$ 0.30$
רווח נקי 1.1 1.9$
EBITDA 2.9$ 3.4$

 

דגשים למחצית הראשונה של שנת 2019 בהשוואה למחצית הראשונה של שנת 2018

במיליוני דולרים
(מלבד נתוני רווח למניה)
2019 2018
סה”כ הכנסות 39.7$ 40.6$
הכנסות משירותים 24.9$ 27.0$
רווח תפעולי (% מההכנסות) 3.0$ (8%) 5.3$ (13%)
רווח למניה בדילול מלא 0.20$ 0.44$
רווח למניה על בסיס Non-GAAP בדילול מלא 0.42$ 0.60$
רווח נקי 1.7$ 3.7$
EBITDA 4.8$ 6.7$

 

ההכנסות משירותים ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב-12.5 מיליון דולר, קיטון של 5% בהשוואה להכנסות של 13.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2018. במונחי מטבע מקומי צמחו ההכנסות משירותים ב-5%. ההכנסות ממוצרים ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב-8.9 מיליון דולר, גידול של 36% בהשוואה להכנסות של 6.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018. במונחי מטבע מקומי גדלו ההכנסות ממוצרים ב-37%. שער החליפין השפיע באופן שלילי על כלל הכנסות ברבעון השני של 2019  בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר לעומת הרבעון השני של 2018. השפעת שער החליפין על הרווח התפעולי ברבעון השני של 2019 לעומת הרבעון השני של 2018 הייתה לא מהותית.

תגובות סגורות