רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2019

חברת רדקום (נאסד”ק: RDCM), מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ביום 30 ביוני, 2019.

“אנו מרוצים מהלקוח האסטרטגי החדש שלנו, Rakuten Mobile, ומההסכם הרב שנתי עליו חתמנו עם מפעיל חדשני זה ביפן. הסכם זה השפיע על ההכנסות שלנו ברבעון השני, ואנו שבעי רצון מההתקדמות שכבר הושגה בפרויקט זה, הראשון מסוגו”, אמר מר ירון רבקאי, מנכ”ל רדקום. ” Rakutenבחרה ברדקום בשל המומחיות שלנו בוירטואליזציה של רשתות תקשורת (NFV), העבודה ושיתוף הפעולה שלנו עם AT&T והטכנולוגיה הווירטואלית המתקדמת שלנו. הבעת אמון משמעותית זו בטכנולוגיה שלנו מחזקת עוד יותר את מעמדנו כספק המוביל והמתקדם ביותר לפתרונות NFV להבטחת שירות עבור מפעילות תקשורת העוברות לשירותי NFV ומתכננות את פריסת רשתות 5G שלהן”.

דגשים לתוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2019

  • הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-8.5 מיליון דולר, ירידה של 20% בהשוואה ל-10.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2018.
  • רווח (הפסד) נקי: ההפסד הנקי על בסיס GAAP בתקופה הסתכם ב- 0.9 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס GAAP של 0.8 מיליון דולר או 5 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2018.
  • רווח (הפסד) נקי על בסיס Non-GAAP: ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP בתקופה הסתכם ב- 0.4 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי על בסיס Non-GAAP של 1.4 מיליון דולר או 10 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2018.
  • מזומנים: נכון ליום 30 ביוני, 2019, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות בנקאיים לזמן קצר בהיקף של 58.6 מיליון דולר, ללא חוב.

 

תגובות סגורות