הודעת דובר צה”ל: הכפפת עוצבת “קלע דוד” לעוצבת “האש”

דובר צה”ל מוסר כי היום, (ה’), התקיים טקס הכפפת עוצבת “קלע דוד” לעוצבת “האש” על יחידותיה, בסדיר ובמילואים. הטקס נערך במעמד מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק, מפקד פיקוד המרכז, אלוף נדב פדן, מפקד עוצבת “האש”, תת-אלוף ירון פינקלמן, קצין תותחנים ראשי, תת-אלוף אבירם סלע ומפקד עוצבת “קלע דוד” אלוף-משנה ת’.

מהלך ארגוני זה הוא חלק מהתוכנית הרב שנתית “תנופה” המביא לידי ביטוי שניים מהעקרונות המרכזיים של התר”ש: הראשון, חיזוק הקצה המבצעי על ידי העלאת העצמאות וכושר הלחימה של יחידות החוד בצה”ל, והשני העצמת שלילת יכולות האויב כמרכיב מרכזי בהכרעתו. לפיכך אישר ראש המטה הכללי, רב-אלוף אביב כוכבי, את השינוי הארגוני להכפפת עוצבת “קלע דוד” לעוצבת “האש”. מהלך זה, הנעשה כחלק מתפיסת חיזוק התמרון הרב ממדי, יחבר באופן המיטבי את הסטנדרטים המבצעיים של עוצבת “האש” לכושר שלילת היכולות הגבוה של עוצבת “קלע דוד”. זהו צעד נוסף בקידום כשירותה של עוצבת “קלע דוד” שמאז הקמתה בשנת 1986 מתמחה ביכולות תקיפה מגוונות המבוססות על מודיעין מדויק.

מדברי מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק: “מהלך זה הוא ראשיתו של שורת מהלכים שאנו מתכוונים לבצע בתקופה הקרובה. אני סבור שאין טובה מעוצבת ‘האש’ להיות בית הגידול לקליטת העוצבה. הפעילות והדופק המבצעיים, הסטנדרטים והנורמות, רק יעצימו את היכולות של האגד על יחידותיו. אנו בפתחם של שינויים, שינויים שנוגעים בכלל לתפיסת האש הרב זרועית ובתוך כך  היבשתית. אנו בשורה של שינויים שקשורים למבנה העוצבות שלנו, היום עוצבת ‘קלע דוד’ מצטרפת לעוצבת המחץ, עוצבת ‘האש’. אני מסתכל כאן על האנשים, אין לי שום ספק שהחיבור הזה הוא חיבור מנצח שיישא פרי, בדמוי שיטות לחימה, כיוונים לפיתוח אמל״ח וכיוונים לחיכוך מבצעי”.

מדברי מפקד עוצבת “האש”, תת-אלוף ירון פינקלמן: “אבן קלעו של דוד חתכה באוויר במהירות, הכתה בענק הפלשתי והפילה אותו אפיים ארצה. באותו הרגע ניצח המחנה הישראלי. ניצחון המעטים מול הרבים, התחבולה, הנועזות, רוח ההתנדבות והחתירה למגע, היא גם הפכה לאתוס המכונן של עוצבת ‘קלע דוד’. ביום זה שבה העוצבה אל עוצבת ‘האש’. מהלך שתכליתו הגברת האפקטיביות המבצעית, הקטלניות והחדשנות. זהו צעד מבורך, פרי יוזמה שמבקש לטייב את היכולות המבצעיות. עוצבת ‘קלע דוד’ – יחדיו נמשיך לפעול לחשל רוחנו, וכשנדרש להכות נכה באויב באש ובברזל”.

מדברי קצין תותחנים ראשי, תת-אלוף אבירם סלע: “ציירנו לעצמנו ‘מפת דרכים’, ויצאנו אל המשימה. השתנותה של העוצבה- היא אבן דרך משמעותית במסע. לצד הקמת יכולות הפעלת אש בגדודי היבשה, מכלולי אש מחוזקים במפקדות החטיבות הסדירות, הקמת יחידות את”ר הטרוגניות, וחטיבות אש קטלניות, מהווה העברת העוצבה ממפקדת חיל התותחנים אל עוצבת ‘האש’- מעתה, מהווה העוצבה את הביטוי המובהק להשתנות. עוצבת ‘האש’, היא מודל למשימתיות. כשם שהקפידו מעולם לחתור למגע ולהשיג הישגים, יממשו אנשי האוגדה את הפוטנציאל שבמהלך הארגוני במלואו. מהיכרות קרובה ומעמיקה את התרבות הארגונית שבאוגדה, את יכולות הפרטים והמסגרות, ואת הערכים- אני בטוח בכך”.


בתמונה עליונה: מפקד זרוע היבשה, מפקד עוצבת האש וקצין תותחנים ראשי בטקס הכפפת קלע דוד לאוגדה

התמונות מטקס הכפפת קלע דוד לאוגדה 98

דובר צה"ל

תגובות סגורות