סאטקום מערכות מחדשת חוזה אסטרטגי עם החשכ”ל נכנסת לשנה שמינית של אספקת ציוד ושירותי תקשורת למשרדי הממשלה

סאטקום מערכות העוסקת במתן שירותי תקשורת באמצעות תשתית לוין ותשתיות נוספות, מדווחת היום על חידוש התקשרותה עם החשב הכללי במשרד האוצר בישראל לאספקת ציוד ושירותי תקשורת באמצעות תיווך לוויני ושירותי תחזוקה עבור משרדי הממשלה, בהתאם לתנאי מכרז שבו זכתה במקור בחודש נובמבר 2012.

במסגרת ההתקשרות תספק החברה שירותי תקשורת ניידת באמצעות לווין אשר כוללים שירותים, על רשתות Iridium ו- Inmarsat, וכן שירותי תקשורת נייחת, עד לסוף שנת 2020.

דן זייצ’ק מנכ”ל החברה ציין היום: ” אנו רואים חשיבות אסטרטגית וכלכלית בחידוש ההתקשרות מול גוף מוביל, מבוסס ומרכזי כגון החשב הכללי בישראל המשקפת את יציבותם ושביעות הרצון של לקוחותינו; ומצביעה על האיכות הגבוהה של השירותים המסופקים על ידי החברה.”


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות