חדשות היום

יחידת בקרה תלת צירית מוכללת

יחידת הבקרה ממשפחת AG300-DRV02 הינה

יחידת בקרה תלת צירית מוכללת.

היחידה מורכבת מכרטיס בקר לשלושה

צירים ויחידת מגבר תלת צירית. ניתן להשתמש

בכרטיס הבקרה כמוצר עצמאי )עם שלושה

מגברים חיצוניים(. תכונות המוצר: כול

חוגי הבקרה ב- 16 קה”צ., , Auto Tune

Time and Frequency Domains, Error

Mapping, User Program, Advanced

Gain Scheduling, Static Brakes,

Dynamic Brakes, Regeneration Safety

ועוד תכונות רבות. המוצר תומך במנועי DC

.Brushless, DC-Brush and Steppers

מתחי הפעלה של 12 עד 90 וולט (אופציה ל-120 וולט)

וזרם מנוע של עד 12 אמפר רציף ו 20- אמפר פיק לכול

מנוע. יחידת AG300-DRV02 מספקת את הפתרון

בעל הביצועים הגבוהים ביותר, במחיר

האטרקטיבי ביותר, לכול שלושת צירי הנעה.

לפרטים נוספים:

אגיטו מערכות הינע בעמ

info@agito.co.il

050-3555567 ,052-2564079


 

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות