חדשות היום

סאטקום מערכות מדווחת על גיוס הון בהיקף של כ- 10.5 מיליון ש”ח בהנפקת מניות לגופי השקעה מובילים

בהנפקה השתתפו בין היתר: קבוצת הפניקס, מור השקעות, ארקין השקעות, קרן קלירמרק, קבוצת הכשרה, וסייבל

סאטקום מערכות העוסקת באספקת תקשורת על גבי לוויין ושרותי תקשורת נוספים, מדווחת על השלמת גיוס מגופי השקעה בהיקף מוערך של כ- 10,500,000 ₪ בהנפקת מניות. ההנפקה כללה גם כ- 8.7 מיליון כתבי אופציה, אשר במקרה של מימושם, יובילו להזרמת הון נוספת לחברה בהיקף של עד כ- 11.4 מיליון ש”ח בעתיד (מחיר המימוש עומד על 130 אגורות למניה).

בהנפקה השתתפו גופי השקעה מובילים מקבוצת הפניקס, מור השקעות, ארקין השקעות, קרן קלירמרק, הכשרה וסייבל שוקי הון.

סאטקום הציגה בתוצאות הרבעון השלישי ובתקופה של תשעת החודשים הראשונים של 2019, גידול של כ-22% בהכנסות והכפלה של הרווח הגולמי לשיעור של כ-29.2% תוך הצגת צבר הזמנות אשר עמד על סך של  כ-53 מיליון דולר עד לשנת 2023. כמו כן, סאטקום חידשה ושידרגה חוזים מהותיים עם מספר מפעילות תקשורת בקונגו ובסיישל.

תמורת ההנפקה מיועדת לתמיכה בפעילות הפיתוח העסקי של החברה, המשך פיתוח וצמיחה של החברה וכן לצורכי חיזוק ההון העצמי של החברה לרבות לשימוש להון חוזר של החברה כפי שיידרשו מעת לעת. 

את ההנפקה הובילו סייבל שוקי הון ולידר.

משרד עורכי הדין “נשיץ ברנדס אמיר” שימשו כיועצי ההנפקה.

תגובות סגורות