חדשות היום

כיצד ניתן לרתום את הטכנולוגיה לטובת “ערים חכמות” יותר ולסייע להן להתמודד עם מזג אוויר קיצוני

מזג האוויר משתגע. גשמים כבדים שיורדים בעוצמה רבה ובפרקי זמן קצרים מציפים בבת אחת את הרחובות והופכים אותם למלכודת מוות. רשויות מקומיות בכל העולם, כמו גם בישראל, נאלצות להתמודד עם תופעות של מזג אויר קיצוני שגורם לאסונות ולנזקים כבדים. נזקי הסערות שחווינו בחורף האחרון בישראל מסתכמים במאות מיליוני שקלים. מנתונים שמתפרסמים בארה”ב עולה כי מערכות ה-IT המיושנות בחלק מהערים לא הצליחו להתמודד ולהתריע לפני אסונות שקרו בעקבות מזג אוויר הקיצוני בחורפים האחרונים, ומעבר לאובדן בנפש נגרמו למועצות המקומיות ולאוכלוסייה הפסדים כלכליים שמסתכמים בכ- 110 מיליארד דולר בשנה.

לרוב, לאחר אירוע כזה, הדיונים מתמקדים סביב שיפור חוסנן והתאמתן של התשתיות בערים והמסקנות, לעתים קרובות, מסתכמות בשדרוג תשתיות או בבניית תשתיות חדשות. אולם, אין ספק שערים זקוקות גם לדרכים חדשות שיסייעו להן לדעת, להעריך ולצפות סיכוני מזג אויר באמצעות עדכון מערכות המידע שלהן והטמעת פתרונות טכנולוגים מתקדמים.

המשכיות עסקית באמצעות חפ”ק חירום

מערכות התרעה מוקדמות

מערכות התרעה מוקדמת הן מרכיב חשוב באסטרטגיות ניהול סיכוני אסון. בניגוד למערכות חיזוי שיטפונות, המעריכות את סיכון השיטפונות, המטרה העיקרית של מערכות האזהרה המוקדמות להוציא אזהרות כאשר שיטפון קרב או כבר מתרחש. מערכות התרעה מוקדמת לשיטפונות כוללות מספר גורמים הקשורים זה לזה: הערכות וידע על סיכוני שיטפונות באזור, פיקוח על סיכונים מקומיים (תחזיות) ושירותי אזהרה, הפצת הודעות על סיכוני שיטפון ועוד. מערכות אלה משפרות את ההיערכות של הקהילה לאירועי מזג אוויר קיצוניים כמו שיטפונות, מבחינת מערך ההתרעות, הערכת הסיכונים וביצוע פעולות מתאימות. כחלק מההתרעה, המערכת מספקת חיזוי להיקף, לתזמון ולמיקום השיטפון הממשמש ובא. המערכת משתמשת בנתונים של חיישנים מסוגים שונים כדי למדוד את מפלס המים ואיכותם בנקודות אסטרטגיות, באגני מים מקומיים על מנת לחזות אירוע שיטפון אפשרי. הניטור השוטף מאפשר הערכת הקיבולת של מערכות ההולכה בתנאים שונים ומשתנים, וכך מתאפשר חיזוי מוקדם לגבי השפעת אירוע מזג אוויר על מערכות ההולכה, עוד לפני התרחשותו. בזמן האירוע, הדיווחים השוטפים מאפשרים איתור בזמן אמת של נקודות הכשל במהירות וביעילות. הגידול הנוכחי במספר וחומרתם של אירועי מזג אוויר קיצוניים, כמו שיטפונות, הופכים את הטכנולוגיה הזו לחשובה מאד להתאמת שינויי האקלים.

מזג אויר קיצוני הגורם לאסונות ולנזקים כבדים

מערכות IOT מבוססות חיישנים

דוגמא לפתרון חדשני היא מערכת IOT מבוססת חיישנים ומצלמות, המיועדת בין השאר לספק התרעה במקרים של הצפה או חשש להצפה. הפתרון כולל התקנת חיישנים במקומות כמו תעלות או מערכת הביוב העירונית. במערכת זו,

החיישנים מקושרים ומנוהלים על ידי יחידת בקרה, אשר מדווחת למערכת השליטה והבקרה הממוקמת בענן, וכן מנהלת את משלוח ההתראות לתושבים. במערכת זו, יחידת הבקרה שולטת על מספר סנסורים כמו סנסור הצפה והיא מאפשרת שליחת התראות לאחראי ברשות המקומית ואף לתושבי האזור באמצעות הודעות SMS  או אי-מייל.

מערכות GIS לחירום

מערכת ה-GIS לעבודה רציפה בחירום מאפשרת הצגה ותחקור של מידע מרחבי (גיאוגרפי והנדסי) הנבנה ונצבר במאגרי הנתונים של הרשות ומהווה ‘חלון’ גיאוגרפי ויזואלי הנדסי למסדי הנתונים של הרשות גם בעת אירועי חירום ונתק תקשורתי . המערכת משמשת ככלי פשוט, נוח וזמין תמיד לצרכי איתור ואחזור מידע על בסיס גיאוגרפי ולהפקת מפות, דו”חות ומסמכים בתחומים רבים ומגוונים.

בעת עתות חירום, מתבצעות בין השאר ‘הצלבות’ מידע בין נתוני השכבות הרלוונטיות על גבי המפה על מנת לקבל תמונת מצב מהימנה, רחבה ואפקטיבית, שתאפשר להפיץ הודעות לתושבים שמתגוררים באיזור המועד להצפה.

המערכת הזאת, שמשמשת גם לנושאי מיגון והתגוננות בכל הקשור למקלטים ציבוריים על פי אזורים והפצת הנחיות לאוכלוסייה במצבים ביטחוניים באמצעות הודעות SMS, משמשת גם במצבי חירום הקשורים למזג אויר ומספקת נתונים לגבי מצב התשתיות העירוניות. היא מתריעה לגבי תשתיות שנפגעו בתחום אחריות הרשות (מים, כבישים, מדרכות, תאורה), מפקחת על מצב התברואה ומפקחת על איכות המים. בנוסף, היא מסוגלת להתממשק למערך הסנסורים שהוזכרו קודם לכן, ומתממשקת למערכות מידע נוספות מהן היא שואבת מידע רלוונטי שיכול לסייע.

שימוש במערכות GIS בחירום

קישור מערכות הרשות בחפ”ק חירום נייד

מזג אויר קיצוני יכול לגרום גם להתמוטטות עמודי חשמל ותקשורת ולנתק חלק מהאוכלוסיה. במקרים כאלה אנשים שנמצאים במצוקה לא יכולים להזעיק את כוחות החילוץ והדבר עלול לסכן את חייהם. על מנת להתמודד עם מקרים כאלה פותחו מערכות חפ”ק (חדר פיקוד קדמי) ניידות, שמיועדות לשמש כמערך גיבוי לתשתיות העיר, במקרי חירום חריגים, ללא תלות במיקום פיזי מוגדר מראש. מכיוון שבזמן אירוע חריג, התקשורת מאתר האירוע מושפעת מאוד מהגורמים הסביבתיים (עומס על רשתות הסלולאר עד כדי השבתה, זמינות מערכות Wi-Fi, וכד’) המתקן הנייד מגביר את הסיכוי לקבלת איכות תקשורת טובה. המערכות הללו מבוססות על יחידת קצה ניידת הכוללת מארז מאובזר ומוקשח, הכולל את כל הנדרש להפעלה מידית. זאת, באמצעות מקור מתח נטען ואפשרויות חיבור בקישור מידי ברוחב פס המאפשר פעילות בקצב גבוה, כולל בתנאי חירום, ותקשורת אזורית מוגבלת.

שיטפונות, סופות ומזג אויר קיצוני אינם כבר רק נחלתן של מדינות קרות בעולם. החורף הנוכחי מוכיח לנו שהשינויים הקיצוניים במזג האוויר עלולים להחמיר ויש להערך מבעוד מועד לחורפים הבאים ויפה שעה אחת קודם…


אורן טסה, סמנכ"ל חברת "אוטומציה החדשה"

תגובות סגורות