חדשות היום

פי.סי.בי טכנולוגיות מדווחת על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2020

ההכנסות הסתכמו ב-26.1 מיליון דולר;

צבר שיא של הזמנות בהיקף של כ- 64 מיליון דולר;

המשך מגמת השיפור ברווחיות התפעולית

25 במאי, 2020 – פי.סי.בי טכנולוגיות, חברה מובילה בייצור מעגלים מודפסים ובהרכבה של רכיבים ומערכות בשליטת קרן פימי (כ-48%), מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2020.

עובד שפירא, מנכ”ל פי.סי.בי טכנולוגיות, מסר: “אנו רואים המשך מגמה ברורה של הביקוש הער למוצרים ולשירותים אותם מספקת החברה, כפי שבא לידי ביטוי בצבר ההזמנות המשמעותי של החברה הגדל מיום ליום ועומד כעת על 64 מיליון דולר, לעומת כ46.5 מיליון דולר בסוף 2019. משבר הקורונה חיזק מאד את ההבנה של לקוחותינו, אשר רובם מתעשיות האלקטרוניקה הצבאית והרפואית אשר הינן תעשיות יציבות, כי ישנו יתרון גדול מאד לעבודה אל מול יצרן מקומי ואנו מאמינים כי מגמה זו תלך ותגדל. מעבר לכך מצבת המזומנים האיתנה שלנו מאפשרת לנו לפעול להרחבת נוכחותנו בשווקים גלובאליים תוך ניצול הזדמנויות שונות שנוצרו בתקופה זו ואנו ממשיכים לפעול בהתאם לתוכניתנו תוך שמירה על עובדינו ועל כללי הבטיחות.”

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020

סך ההכנסות הסתכמו בכ-26.1 מיליון דולר קיטון של 9% בהשוואה להכנסות של 28.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. הקיטון בהכנסות נובע מירידה בהכנסות מהרכבת כרטיסים אלקטרוניים אשר קוזזה עם עלייה בהכנסות ממוצרי מעגלים מודפסים. בנוסף, בעקבות משבר הקורונה חל עיכוב בשרשרת האספקה, דבר שתרם אף הוא לירידה במכירות. בהשוואה לרבעון הקודם, חל גידול של כ-3% בהיקף המכירות.

הרווח הגולמי גדל ב-8.1% והסתכם בכ-3.2 מיליון דולר (.12.3% מההכנסות) לעומת כ-3 מיליון דולר (10% מההכנסות) ברבעון הראשון של 2019. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נובעים משיפור בתמהיל ההכנסות ומכירת מוצרים בעלי רווחיות גבוהה יותר לצד שיפור בתהליכי העבודה ברצפת הייצור.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם ב-875 אלף דולר, המהווים כ3.3% מסה”כ ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי לפני הוצאות אחרות של 717 אלף דולר המהווים כ2.5% מסה”כ ההכנסות ברבעון הראשון של 2019. השיפור ברווחיות של החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 בהשוואה לרבעון המקביל של 2019 הושג למרות השפעה לרעה בהיקף של כ-500 אלף דולר בשל ירידה חדה בשער החליפין.

הרווח הנקי הסתכם ב-661 אלף דולר, בהשוואה לרווח נקי של 886 אלף דולר ברבעון הראשון של 2019.

החברה החליטה על חלוקת דיבידנד במזומן של 0.0985 שקלים למניה ובהיקף כולל של 2 מיליון דולר. הדיבידנד ישולם לכל מחזיקי המניות אשר החזיקו במניה בתאריך ה-2 ביוני 2020. תשלום הדיבידנד יתבצע ב-10 ביוני 2020.

נכון ל-31 במרץ 2020, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכמה בכ-30 מיליון דולר לעומת כ-33.9 מיליון דולר לתאריך ה-31 בדצמבר 2019.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות