חדשות היום

גילת מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020

פתח תקווה, ישראל, 3 ביוני 2020 – חברת גילת רשתות לוויין (נאסד”ק ובורסת ת”א: GILT), מובילה עולמית בטכנולוגיה לרשתות תקשורת לווייניות, פתרונות ושירותים, דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ב-31 במרץ, 2020.

דגשים עיקריים:

  • ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו ב-47.7 מיליון דולר בהשוואה ל-62.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.
  • תוצאות הרבעון:
    • ברבעון הראשון של 2020, ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הסתכם ב-10.8 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי שהסתכם ב-4.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. ההפסד התפעולי על בסיס Non-GAAP ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-7.6 מיליון דולר בהשוואה לרווח תפעולי שהסתכם ב-5.6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.
    • ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-11.8 מיליון דולר, או הפסד של 21 סנט למנייה בדילול מלא בהשוואה לרווח נקי שהסתכם ב-2.8 מיליון דולר, או רווח של 5 סנט למנייה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2019. ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP לרבעון הראשון של 2020, עמד על 8.6 מיליון דולר או 15 סנט למנייה בדילול מלא, בהשוואה לרווח נקי של 4.0 מיליון דולר או 7 סנט למנייה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2019.
    • ברבעון הראשון של 2020 EBITDA שלילי מתואם הגיע ל- 5.0 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA מתואם של 8.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.
    • תוצאות הרבעון הראשון של 2020 הושפעו משמעותית מהתפרצות מגפת הקורונה. המגיפה השפיעה בצורה שלילית על מגזרי הפעילות השונים של גילת, אם כי ברמות השפעה שונות. המגיפה השפיעה בצורה משמעותית על שווקי התיירות והתעופה, בהם פועלים לקוחות האינטרנט המהיר בטיסות (IFC) של גילת וכתוצאה מכך גרמה להאטה של עסקינו עם לקוחות אלו. מגזרי פעילות אחרים של גילת כגון מגזר הרשתות הנייחות ומגזר התמסורת הסלולרית, הראו עמידות יחסית, אולם חוו דחיות בהזמנות ועיכובים. על מנת למתן השפעות אלו על העסקים, גילת הוציאה לפועל תוכנית להפחתת עלויות, הכוללת צמצום בכוח האדם לצד צעדים נוספים לחיסכון בעלויות.

 רכישת גילת על ידיComtech Telecommunications Corp (“Comtech”) , אושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות של גילת, אשר נערכה ב-8 במאי, על ידי  99.7% מבעלי מניות גילת אשר השתתפו והצביעו באסיפה. הרכישה נותרת כפופה לתנאים מסוימים טרם השלמתה (closing), הכוללים אישור רגולטורי מהרשות הפדרלית למניעת מונופולים ברוסיה, אשר הודיעה ל-Comtech במהלך מאי 2020, כי היא האריכה את תקופת הבדיקה בנושא בקשת אישור הרכישה לאור חוק ההשקעות הזרות, על מנת לבחון האם נדרש אישור מיו”ר ועדת ממשלת רוסיה המפקחת על השקעות זרות.


 

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות