רבעון שיא נוסף לתעשייה האווירית- המכירות בחציון הראשון חצו את רף ה-2 מיליארד דולר

הדוחות הכספיים של התעשייה האווירית – רבעון שני וחציון ראשון 2020:

הרווחים הגבוהים ביותר בתולדות החברה בחציון כלשהו וברבעון שני,

המכירות בחציון הראשון חצו את רף ה-2 מיליארד דולר- הגבוהות ביותר בחציון ראשון בתולדות החברה

גידול ברווח הנקי, התפעולי, הגולמי וב EBITDA

 

  • מכירות: עלייה של 4.6% בהיקף המכירות לכ-2,078 מיליון דולר בחציון הראשון של 2020, בהשוואה לכ-1,986 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, המכירות הגבוהות ביותר בחציון הראשון בתולדות החברה. גידול של כ-7.6% במכירות החברה ברבעון השני של 2020 לכ-1,060 מיליון דולר בהשוואה לכ-985 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

בפרט, גידול של 18% במכירות של החטיבות הצבאיות(*) בחציון הראשון של שנת 2020 לכ-1,706 מיליון דולר בהשוואה לכ-1,448 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ירידה של כ-15% במכירות של חטיבת תעופה(*) בחציון הראשון של 2020 של כ-612 מיליון דולר בהשוואה לכ-721 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

  • רווח נקי: עלייה של 64% ברווח הנקי של כ-82 מיליון דולר בחציון הראשון של 2020 בהשוואה לכ-50 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, החציון הרווחי ביותר בתולדות החברה. עלייה של 33% ברווח הנקי לכ-48 מיליון דולר ברבעון השני בהשוואה לכ-36 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי הגבוה ביותר ברבעון שני בתולדות החברה

עלייה של 28.7% ברווח הנקי של החטיבות הצבאיות(*) בחציון הראשון של שנת 2020 לכ-130 מיליון דולר בהשוואה לכ-101 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי של חטיבת תעופה(*) בחציון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ- 8 מיליון דולר בהשוואה להפסד של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

  • EBITDA: צמיחה של 35% ב-EBITDA בחציון הראשון של 2020 לכ-223 מיליון דולר בהשוואה לכ-165 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, הEBITDA ברבעון השני של 2020 צמח ב-26% והסתכם בכ-121 מיליון דולר (כ-11.4% מהמכירות) בהשוואה לכ-96 מיליון דולר (כ-9.7% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד
  • רווח גולמי: גידול של 25% ברווח הגולמי בחציון הראשון של 2020 לכ-333 מיליון דולר (כ-16% מהמכירות) לעומת כ-267 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (כ-13% מהמכירות). גידול של 12.5% ברווח הגולמי ברבעון השני של 2020 לכ-163 מיליון דולר (כ-15.4% מהמכירות) לעומת כ-145 מיליון דולר (כ-14.7% מהמכירות), ברבעון המקביל אשתקד

גידול של 22% ברווח הגולמי של החטיבות הצבאיות(*) בחציון הראשון של 2020 לכ-292 מיליון דולר בהשוואה לכ-239 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 12% ברווח הגולמי של חטיבת תעופה(*) בחציון הראשון של 2020 לכ-46 מיליון דולר בהשוואה לכ-41 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

  • רווח תפעולי: צמיחה של 87% ברווח התפעולי בחציון הראשון של 2020 לכ-127 מיליון דולר ברבעון הנוכחי (כ-6.1% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-68 מיליון דולר (כ-3.4% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של 38% ברווח התפעולי ברבעון השני של 2020 לכ-66 מיליון דולר (כ-6.2% מהמכירות) בהשוואה לרווח תפעולי של כ-48 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (כ-4.9% מהמכירות)

גידול של 39% ברווח התפעולי של החטיבות הצבאיות(*) בחציון הראשון של 2020 לכ-157 מיליון דולר בהשוואה לכ-113 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של חטיבת תעופה(*) בחציון הראשון של 2020 ירד לסך של 4 מיליון דולר בהשוואה לכ-8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

  • צבר ההזמנות של החברה עומד על סך של 13.2 מיליארד דולר המייצגים כ-3.4 שנות פעילות. יתרות המזומנים והאמצעים הנזילים של החברה מסתכמים בכ-1.1 מיליארד דולר

יו”ר דירקטוריון התעשייה האווירית, הראל לוקר: “התוצאות העסקיות המעולות של החציון הראשון, שהושגו חרף הקשיים שיצר משבר הקורונה העולמי, הן תוצר של שינוי הכיוון של החברה בשנים האחרונות. כחברה שמרבית תוצרתה מיוצאת, עמדה החברה בפני קשיים, כגון בשרשרת האספקה, כבר מתחילת החציון, ולמעשה מדצמבר 2019. על אף  קשיים אלה, בזכות התגייסות העובדים והניהול המוקפד של ההנהלה,  הגיעה החברה גם בחציון הראשון לשנת 2020 לשיא היסטורי בתוצאותיה הכספיות. נמשיך להוביל את התעשייה האווירית למימוש מלוא הפוטנציאל העסקי והטכנולוגי העצום שלה”.

מנכ”ל התעשייה האווירית, נמרוד שפר: “התעשייה האווירית מציגה גם ברבעון זה תוצאות טובות על אף הירידה בפעילות חטיבת תעופה. הגדלת המכירות, השיפור בפרמטרים העסקיים של החטיבות הצבאיות, ולצדם המשך מתן השירות ללקוחותינו ברחבי העולם, משקפים את המחויבות הבלתי פוסקת של עובדי החברה ומנהליה להצלחתה. איננו מתעלמים מההשפעות המשמעותיות של המשבר העולמי על חטיבת תעופה, ונערכים כארגון לאתגרים הצפויים בעתיד בענף זה. תוך כדי מגפת הקורונה, הצלחנו להגיע להישגים טכנולוגיים, עסקיים וניהוליים: פיתחנו טכנולוגיות למאבק בקורונה, חתמנו על עסקאות משמעותיות ובהן החכרת מל”טי “הרון” ליוון, ייצור כנפיים למטוס T38, עסקת ענק בתחום מטוסי מודיעין, הסבת מטוסי נוסעים למטען בעבור ענקית השילוח DHL והאצת פיתוח הלוויין הלאומי “דרור-1”. ביצענו ניסויים מרשימים, בקנה מידה עולמי, בין היתר במערכת הנשק “לורה” ושיגרנו את הלוויין “אופק 16” בהצלחה רבה. כמו כן, התעשייה האווירית עלתה מהמקום השמיני לשני ברשימת מאה החברות שהכי טוב לעבוד בהן בישראל, ולאחרונה התבשרנו על זכייה בפרס ביטחון ישראל, נוסף לשרשרת הפרסים בהם זכתה החברה לאורך השנים, על פעילותנו עבור מערכת הביטחון. גם בנושא הקיימות אנו רואים חלק מרכזי באסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה ובצמיחתה וקבלת דירוג “פלטינה פלוס” של מדד “מעלה” לאחריות תאגידית מהווה הכרה על כך. התעשייה האווירית תמשיך להוביל את התעשייה הביטחונית הישראלית להישגים ולהצלחות נוספות למען ביטחון מדינת ישראל וכלכלתה”.


 

מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות