חדשות היום

ראדא מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2020 עם צמיחה חזקה בהכנסות, רווחיות גבוהה ושיפור בשיעורי הרווחיות

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2020 הסתכמו בכ- 23.3 מיליון דולר, גידול של 62% ביחס לאשתקד עם שיעור רווחיות EBITDA של 17%

החברה מאשררת את תחזית ההכנסות למעל 120 מיליון דולר לשנת 2021

נתניה, ישראל, 10 בפברואר, 2021 – ראדא תעשיות אלקטרוניות בע”מ (NASDAQ&TASE: RADA), מובילה עולמית בפיתוח וייצור מכ”מים טקטיים לכוח המתמרן, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

תמצית תוצאות שנת 2020

  • הכנסות של 76.2 מיליון דולר, גידול של 72% ביחס לאשתקד;
  • רווח נקי של 5.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 2.3 מיליון דולר בשנת 2019;
  • EBITDA של 9.7 מיליון דולר, ביחס ל- EBITDA של 0.4 מיליון דולר אשתקד;
  • מצבת המזומנים לסוף השנה הסתכמה בכ- 35.8 מיליון דולר;

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2020

  • הכנסות שיא לרבעון של 23.3 מיליון דולר, גידול של 62% ביחס לרבעון המקביל אשתקד;
  • שיעור רווחיות גולמית של 39%, גידול בהשוואה ל- 36% ברבעון הרביעי של 2019;
  • רווח נקי של 2.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 0.3 מיליון דולר ב 2019;
  • EBITDA בהיקף של 3.9 מיליון דולר ושיעור רווחיות EBITDA של 17%.

תגובת ההנהלה

דב סלע, מנכ”ל ראדא אמר: “אנו מרוצים במיוחד מהביצועים שלנו בשנת 2020, ומצמיחה של 72% בשורת ההכנסות לשיא כל הזמנים לחברה בשיעור של 76.2 מיליון דולר. יתר על כן, למרות ההשקעות המשמעותיות שביצענו בתשתיות שלנו ובהקמת קו ייצור חדש ובנוכחות בארה”ב, ייצרנו EBITDA של קרוב ל- 10 מיליון דולר במהלך השנה. בהתחשב בהיקפי המכירות הגדלים ובכך שההשקעות המשמעותיות מאחורינו, אנו מצפים להמשך צמיחה חזקה בהכנסות, עם שיעורי רווחיות גבוהים יותר.”

“אנו מדווחים היום על חתימת מזכר הבנות לרכישת 12% מחברת RADSee Technologies תמורת 3 מיליון דולר. RADSee Technologies הינה חברה ישראלית, בשלבים מוקדמים, העוסקת בטכנולוגיות מכ”ם מתקדמות עבור שוק הרכבים המסחרי הקיים והאוטונומי. אנו רואים סינרגיות טכנולוגיות רבות בהשקעה זו, כמו גם פוטנציאל להרחבת שווקי היעד שלנו בעתיד. לכשנווכח שהפתרון בשל ופוטנציאל השוק של החברה מתממש, קיימת לנו אופציה להגדלת האחזקות בחברה. בשלב זה אנו נהיה מחזיקי מניות מיעוט, דבר שיאפשר לנו להמשיך ולהתמקד בפוטנציאל הצמיחה המאסיבי בעסקי הליבה הנוכחיים שלנו.”

מר סלע סיכם, “מומנטום ההזמנות החזק שלנו, שהחל באמצע 2019 והמשיך לאורך 2020, חיזק את ביטחוננו כי נגיע להכנסות של מעל ל- 120 מיליון דולר בשנת 2021. כמו כן, לאור הבשלת התוכניות להן אנו מספקים מכ”מים, אנו צופים כי מגמת הגידול בהכנסות תימשך מעבר ל-2021.”

תמצית תוצאות הרבעון הרביעי לשנת 2019

ההכנסות הסתכמו ברבעון הרביעי של 2020 ב- 23.3 מיליון דולר, זינוק של 62% בהשוואה להכנסות של 14.4 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הרביעי של 2020 ב- 9.0 מיליון דולר (39% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 5.1 מיליון דולר (36% מההכנסות) ברבעון הרביעי של 2019.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הרביעי של 2020 ב- 2.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 0.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא ברבעון הרביעי של 2020 הסתכם ב- 2.6 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי של 0.3 מיליון דולר, או 1 סנט למניה בדילול מלא,  ברבעון הרביעי של 2019.

ה- EBITDA הסתכם ברבעון הרביעי של 2020 ב- 3.9 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA של 0.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2019.

תמצית תוצאות שנת 2020

ההכנסות הסתכמו בשנת 2020 ב- 76.2 מיליון דולר, גידול של 72% בהשוואה להכנסות של 44.3 מיליון דולר בשנת 2019.

הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2020 ב- 28.3 מיליון דולר (37% מההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 15.9 מיליון דולר (36% מההכנסות) בשנת 2019.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2020 ב- 5.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 2.1 מיליון דולר בשנת 2019.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של ראדא בשנת 2020 הסתכם ב- 5.6 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי של 2.0 מיליון דולר, או 5 סנט למניה בדילול מלא, בשנת 2019.

ה-  EBITDAהסתכם בשנת 2020 ב- 9.7 מיליון דולר, בהשוואה ל- EBITDA של 0.4 מיליון דולר בשנת 2019.

יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2020 הסתכמה ב- 35.8 מיליון דולר בהשוואה ל- 13.8 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2019.


מערכת ניו-טק מגזינים גרופ

תגובות סגורות