27/12/09 EMC תעניק מלגות לגופים הפועלים לשימור ולשיפור הגישה למידע בעל חשיבות לאומית

סכום הכסף (5-15K$) יוענק, כמדי שנה, במסגרת תכנית “הקרן לשימור המורשת”

של EMC הפתוחה לגופים ציבוריים ופרטיים ברחבי העולם

EMC העולמית, החברה המובילה בפתרונות לניהול תשתיות המידע, תעניק מלגה בהיקף שנע בין 5000 דולר ל 15 אלף דולר, לגופים ציבוריים ופרטיים במדינת ישראל, אשר יציגו בפניה כיצד הם פועלים להגנה ולשיפור הגישה למידע בעל ערך חיוני. הגופים הרלוונטיים, יכולים להיות ספריות, מוזיאונים, אוספים חברתיים הסטורים, אוספים פרטיים מיוחדים של מוסיקה, מכתבים או אמנות, וכן ארכיונים של גופים תרבותיים, חינוכיים ועסקיים.

“הקרן לשימור המורשת” (EMC Heritage Trust Program) פועלת במסגרת  שנתית ומטרתה להכיר ולתמוך בשימור דיגיטלי של מורשת המידע העולמית בקהילות מקומיות.

גופים המעוניינים בקבלת המלגה,  מוזמנים לפנות לחברת EMC בישראל עד 28 בפברואר 2010, כאשר ההחלטה על הזוכים תוכרז במאי 2010.

יוסי פיקל, מנכ”ל EMC ישראל: “אנו פונים לגופי אקדמיה, מדע ומחקר, לגופי רפואה, למגזר הציבורי והממשלתי, וגם לגופים ולאנשים פרטיים בישראל העוסקים בשימור מידע חיוני למורשת העם היהודי ומורשת ישראל, להשתתף בתכנית. המטרה מבחינתנו, היא להעלות את המודעות לחשיבות איסוף ושימור מידע למען הדורות הבאים, תוך שימוש באמצעים הטכנולוגיים המתקדמים העומדים לרשותנו היום. אין לנו ספק, כי לא מעט גופים בישראל עונים לקריטריונים אלה וישמחו לזכות במענק”.

לפרטים על התכנית והרשמה: www.EMC.com/heritage_trust

תגובות סגורות