ספקטרוסקופיית שידור בטרא-הרץ

ספקטרוסקופיית שידור בטרא-הרץ ניתנת לביצוע בעזרת קרינת CW או פולסים. במערך של מישור הזמן (על-ידי פולסים), חתימת בליעה מתבטאת בהפחתת האמפליטודה והשהיה של פולס הטרא-הרץ שהתגלה. בניסוי במישור התדר (cw), מגלים בדומה אות מופחת והזזת מופע של גל הטרא-הרץ. בשתי המדידות, של פולסים ושל cw, השוואה של הספקטרומים המתקבלים עם או בלי הדגימה במקום מאפשרת קביעה של אינדקס הרפראקציה המרוכב של החומר הנבדק.

צור קשר: אריאל שוחט,sales@lahat.co.il , 09-7646212

תגובות סגורות