מזור רובוטיקה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת

  • הכנסות של 4.5 מיליון דולר ברבעון השני; שיעור הרווח הגולמי – 79%
  • צמיחה של 17% בהכנסות החוזרות לעומת הרבעון המקביל המשקפת גידול במספר המערכות המותקנות ובשימושיות של המערכת
  • החברה תקיים שיחת ועידה היום (5 באוגוסט) בשעה 15:30 שעון ישראל

קיסריה, ישראל – 5 באוגוסט 2014מזור רובוטיקה, המשווקת ומוכרת את המערכת הרובוטית רנסאנס (Renaissance) לניווט בניתוחי עמוד שדרה ומוצרים משלימים נוספים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני ולששת החודשים אשר הסתיימו ב- 30 ביוני 2014.

התייחסות הנהלת החברה לתוצאות

“במהלך הרבעון השני, המשכנו לבנות צבר הזמנות איתן בארה”ב ובאסיה, שהינם שווקי היעד העיקריים שלנו. העניין שמעוררת המערכת שלנו בקרב מנתחים גבוה כיום יותר מאי פעם. יחד עם זאת, במהלך הרבעון נאלצנו להתמודד עם הליכי אישור ארוכים מהרגיל להזמנות, בקרב לקוחות פוטנציאליים בארה”ב. כתוצאה מכך, מכרנו שתי מערכות Renaissance בארה”ב – בכלל זה מכירה ראשונה של מערכת הכוללת את המודול לניתוחי מוח למרכז הרפואי בראיין, בעיר לינקולן בנברסקה. באסיה מכרנו שתי מערכות במהלך הרבעון, בכללן מכירה ראשונה בהונג קונג וכן מערכת שנייה בטייוואן למרכז רפואי אוניברסיטאי בעל מוניטין רב, אשר סייעו לנו להרחיב את נוכחותנו באזור”, אמר אורי הדומי, מנכ”ל מזור.

“העניין במערכת ה-Renaissance נותר גבוה, כפי שבא לידי ביטוי בתגובות שקיבלנו ממנתחים שהתנסו בשימוש במערכת במעבדות ההדרכה שלנו. אנו צופים כי הדבר יבוא לידי ביטוי בגידול במכירות במחצית השנייה של 2014 לעומת המחצית הראשונה. בנוסף, מאמצינו להגדלת השימושיות של המערכת מתבטאים בצמיחה של 17% בהכנסות החוזרות לעומת הרבעון המקביל, המשקפת שימושיות שיא במערכות – בעיקר בארה”ב”.

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2014 על בסיס  IFRS (“GAAP”)

הכנסותיה של מזור ברבעון השני אשר הסתיים ב-30 ביוני 2014, הסתכמו ב-4.5 מיליון דולר, לעומת 6.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הכנסות החברה בשוק האמריקאי הסתכמו ב-3.1 מיליון דולר  ברבעון השני של 2014, לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר בקיטון במספר המערכות שנמכרו ברבעון. הכנסות החברה מחוץ לשוק האמריקאי הסתכמו ב-1.4 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2013, וזאת כתוצאה ממכירת שתי מערכות Renaissance, לעומת מכירת שלוש מערכות ברבעון השני של 2013. הכנסות החברה ממכירת מוצרים מתכלים ושירותים הסתכמו ברבעון השני של 2014 ב-2.1 מיליון דולר, גידול של 17%  בהשוואה ל-1.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2013.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2014 היה 79% מסך הכנסות החברה בהשוואה ל-79.7% ברבעון המקביל אשתקד.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני של שנת 2014 הסתכמו ב-7.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2013, והן משקפות את השקעה מוגברת של החברה בפיתוח מערכי המכירות, השיווק ומחקר ופיתוח. ההפסד התפעולי ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם ב-4.1 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 0.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2013. ההפסד הנקי ברבעון השני של 2014 הצטמצם ל-4.1 מיליון דולר , או 10 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 4.4 מיליון דולר, או 15 סנט למניה ברבעון השני של 2013.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של 2014 ב-3.1 מיליון דולר, בהשוואה למזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בהיקף של כ-0.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2013. נכון ליום ה-30 ביוני 2014 היו בידי החברה מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר בהיקף של 58.4 מיליון דולר.

תוצאות כספיות לרבעון השני של 2014 על בסיס Non-GAAP

הטבלאות בהמשך כוללות התאמה בין תוצאות על בסיס GAAP עם התוצאות על בסיס Non-GAAP. ההתאמה נובעת בעיקר מהוצאות שלא במזומן בסכום של 0.4 מיליון דולר, בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות והפחתת נכסים בלתי מוחשיים ברבעון השני של שנת 2014. על בסיס non-GAAP, הסתכם ההפסד הנקי ברבעון השני של 2014 ב-3.7 מיליון דולר, או 9 סנט למניה, לעומת הפסד נקי של 0.5 מיליון דולר או 2 סנט למניה ברבעון השני של שנת 2013.

תוצאות כספיות למחצית הראשונה של 2014 על בסיס  IFRS (“GAAP”)

הכנסותיה של מזור למחצית השנה אשר הסתיימה ב-30 ביוני 2014, הסתכמו ב-9.4 מיליון דולר, לעומת 11.1 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הכנסות החוזרות של החברה הסתכמו במחצית הראשונה של 2014 ב-4.2 מיליון דולר, לעומת 3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013. הגידול בהכנסות החוזרות מיוחס לשיפור בשימושיות של מערכת Renaissance של החברה – הן בארה”ב והן ברחבי העולם. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2014 היה 78.9% בהשוואה ל-80.1% במחצית הראשונה של 2013. ההפסד הנקי על בסיס GAAP הסתכם במחצית הראשונה של 2014 ב-7.7 מיליון דולר בהשוואה ל-15 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.

תוצאות כספיות למחצית הראשונה של 2014 על בסיס Non-GAAP

ההפסד הנקי על בסיס non-GAAP הסתכם במחצית הראשונה של 2014 ב-6.9 מיליון דולר או 17 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 1 מיליון דולר או 3 סנט למניה במחצית הראשונה של 2013.

מערכת ניו-טק

תגובות סגורות