חדשות היום

טאואר-ג’אז מדווחת על שבירת שיאי מכירות ורווחיות ברבעון השלישי של 2015

טאואר-ג’אז (בנסד”ק ובבורסת ת”א – TSEM) דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2015.

נקודות מרכזיות

 • מכירות שיא של 244 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, המשקפות צמיחה אורגנית של 23% לעומת שנה קודמת וצמיחה אורגנית של 28% בתשעת החודשים הראשונים של 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 • שיפור ניכר ברווחיות על בסיס GAAP:
  • רווח גולמי של 55 מיליון דולר, פי 3.8 לעומת השנה הקודמת
  • רווח נקי בסך 14 מיליון דולר, המשקף צמיחה של 74% לעומת הרבעון הקודם ובהשוואה להפסד ברבעון השלישי אשתקד;
 • גידול של 26 מיליון דולר בכל מדדי הרווחיות על בסיסnon-GAAP  ברבעון השלישי בהשוואה לשנה קודמת, לעומת עלייה במכירות  של 18 מיליון דולר:
  • שיא ברווח הגולמי שהסתכם ב- 94 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח גולמי של 38%, שיפור של 800 נקודות בסיס או 38% לעומת הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2014
  • EBITDA ברמת שיא של כל הזמנים בסך 63 מיליון דולר, המהווה עלייה של 69% לעומת שנה קודמת
  • רווח נקי בסך 58 מיליון דולר, המייצג שיעור רווח נקי של 24% ורווח בסיסי למניה בסך 0.74$;
 • התקשרה עם לקוחות מובילים בהסכמים לפיהם הלקוחות שילמו לחברה מקדמות בסך 45 מיליון דולר כדי לשריין להם כושר ייצור על מנת לספק את הביקושים הגדלים של אותם לקוחות לשנים 2016 ואילך;
 • הפגנת איתנות פיננסית בזכות מאזן חזק, הכולל בין היתר:
  • הון עצמי ברמת שיא בתולדות החברה של 325 מיליון דולר
  • יתרת מזומנים בסך 155 מיליון דולר
  • חוב נטו בסך 134 מיליון דולר בהשוואה ל 348 מיליון דולר בסוף הרבעון המקביל אשתקד
  • יחס חוב נטו ל-EBITDA של 0.53X.

עיקרי התוצאות הכספיות – רבעון שלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2015

 

מכירות שיא מאז הקמת החברה בסך 244.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, המשקפות צמיחה אורגנית של 23% לעומת שנה קודמת (בנטרול פנסוניק). המכירות ברבעון השלישי של 2015 גבוהות ממכירות של 235.6 מיליון דולר ברבעון הקודם ומכירות של 226.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכמו ב 706.0 מיליון דולר, בהשוואה ל 592.7 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2014, המשקפות צמיחה אורגנית של 28%.

הרווח הגולמי non-GAAP ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב- 94 מיליון דולר. רווח זה מייצג שיעור רווח גולמי של 38%, עלייה של 38% או 008 נקודות בסיס לעומת רווח גולמי של 68 מיליון דולר, או 30% שיעור רווח גולמי ברבעון השלישי של 2014. הרווח הגולמי GAAP  ברבעון השלישי של 2015 הינו 55 מיליון דולר, פי 3.8 בהשוואה ל 15 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014.

EBITDA, המקבילה לרווח תפעולי על בסיס non-GAAP, בסך 63 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015, גידול של 69% לעומת 37 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. הרווח התפעולי GAAP  ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב 24 מיליון דולר, המשקף עלייה משמעותית של 41 מיליון דולר לעומת הרבעון השלישי של 2014.

 

הרווח הנקי ברבעון non-GAAP הסתכם ב 58 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי למניה של 0.74$, או שיעור רווח נקי של 24%, עלייה של 86% לעומת רווח נקי בסך 31 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, אשר ייצג רווח בסיסי למניה של 0.58$.

הרווח הנקי GAAP  ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב 14 מיליון דולר, המייצג רווח בסיסי למניה של 0.18$, שיפור משמעותי לעומת ההפסד הנקי בסך 19 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014, אשר ייצג הפסד בסיסי למניה של 0.37$. הרווח הנקי לרבעון מייצג שיפור של  74% לעומת  הרווח הנקי בסך 8 מיליון דולר שנרשם ברבעון השני של 2015 ושיצר רווח בסיסי למניה של 0.10$.

יתרת המזומנים ליום 30 בספטמבר, 2015 גדלה לסך של 155 מיליון דולר , לעומת 143 מיליון דולר ליום 30 ביוני, 2015. במהלך הרבעון החברה ייצרה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 51 מיליון דולר (לאחר ניכוי תשלומי ריבית), והשקיעה סך של 40 מיליון דולר, נטו ברכוש ובציוד ייצור (Cap-Ex).  סכום השקעות זה גבוה מהממוצע הרבעוני בעבר וזאת לאור ביצוע תוכנית ההשקעות עליה הודיעה החברה בעבר, להרחבת כושר הייצור ויכולות הייצור בעיקר במפעלי הייצור  FAB2 ו FAB3 כדי לספק את הביקושים החזקים ההולכים והגדלים מצד לקוחות החברה, אשר גבוהים מכושר הייצור הנוכחי של החברה.

ההון העצמי ליום 30 בספטמבר, 2015 הינו 325 מיליון דולר, שיא של כל הזמנים וגבוה משמעותית מההון העצמי בסך 196 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר,2014 והיחס השוטף גדל  מ- 1.3  ל 1.6. החוב נטו ליום 30 בספטמבר, 2015 הינו 134 מיליון דולר, נמוך משמעותית  מ 348 מיליון דולר ליום 30 בספטמבר, 2014, ומשקף יחס חוב נטו ל EBITDA  של 0.53X.

תחזית

טאואר-ג’אז מספקת תחזית מכירות לרבעון הרביעי, המסתיים ביום 31 בדצמבר 2015, בסך 252 מיליון דולר, בטווח של  5% כלפי מעלה או מטה, המשקפת גידול במכירות האורגניות של 21% ובמכירות הכלליות של 7% בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2014.

דברי המנכ”ל

ראסל אלוואנגר, מנכ”ל טאואר-ג’אז, אמר: “תוצאות הרבעון השלישי היו חזקות והצלחנו לשבור את שיאי המכירות, הרווחיות וה- EBITDA שלנו תוך כדי המשך מגמת הגידול המשמעותי ברווח הנקי. אנו במקום הראשון בעולם מבין כל מתחרותינו, יצרניות השבבים, בשיעור הצמיחה במכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד עם שעור צמיחה כולל של 19% ושעור צמיחה אורגנית של 28% (לא כולל המכירות למייקרון ולפנסוניק). רשמנו רמות שיא גם מבחינת פרוייקטי הפיתוח של לקוחות והזכיה במוצרים חדשים (אותם אנו מודדים בעזרת כמות  המסכות ו- design wins  הנכנסים למפעלי הייצור): כמות המסכות וה- design wins עלו ב- 13% בתשעת החודשים הראשונים של 2015 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שלושה לקוחות אסטרטגים התקשרו איתנו לאחרונה לשריון כושר ייצור עתידי במפעלי החברה  לשנים 2016 ואילך, בתמורה למקדמות במזומן ששילמו לנו בסך 45 מיליון דולר.”

מר אלוואנגר הוסיף: “העלייה המתמשכת באינדיקטורים לצמיחה ברת קיימא לטווח הבינוי והארוך המוכחת על ידי הגידול בכמות המסכות וה-design wins ושבירת השיאים בתחומים אלה, כפי שהוסבר לעיל, לצד תוצאות פיננסיות חזקות וצמיחה בקרב הלקוחות המרכזיים שלנו, תוך כדי היותם מתואמים עם יכולות הייצור של החברה והתכניות להרחבת כושר הייצור, מספקים הסתברות גבוהה מאד להמשך צמיחה משמעותית בשנים 2016 ולאחר מכן. תחזית המכירות לרבעון הרביעי עקבית עם המטרה שהצבנו ודווחנו עליה בעבר, להשגת מכירות בקצב שנתי של מעבר למיליארד דולר עם שיעורי רווחיות גבוהים תוך כדי יישום מודל פיננסי המביא לרווח נקי על בסיס GAAP. “

בתמונה: מנכ”ל טאואר-ג’אז ראסל אלוואנגר

תגובות סגורות