חדשות היום

OSPREY VIDEO הכריזה על מגוון כרטיסי דגימה למחשב

חברת OSPREY VIDEO הכריזה על מגוון כרטיסי דגימה למחשב עם כניסות אנלוגיות ודיגטליות
לפרטים נוספים:
וידאוסט טכנולוגיות 94 בע”מ
03-6176888 : טל
www.videoset.com

תגובות סגורות