Latest News

אינטל השלימה את הצעת הרכש למובילאיי

אינטל ומובילאיי  הודיעו היום על השלמת הצעת הרכש של אינטל להון המניות הבלתי נפרע של מובילאיי, המובילה העולמית בפיתוח ראיית מחשב ולמידת מכונה, ניתוח נתונים, מיקום ומיפוי עבור מערכות תומכות נהיגה מתקדמות ונהיגה אוטונומית. הרכישה צפויה להאיץ את החדשנות בתעשיית הרכב ולמצב את אינטל כספקית הטכנולוגיה המובילה בשוק כלי הרכב האוטונומיים באופן חלקי או מלא.

מיזוגן של אינטל ומובילאיי יאפשר למומחיות המובילה של מובילאיי בראיה ממוחשבת (“העיניים”) להשלים את המומחיות של אינטל במחשוב וקישוריות עתירי ביצועים (“המוח”) וליצור פתרונות נהיגה אוטומטיים מהענן עד למכונית. אינטל מעריכה את ההזדמנויות בשוק מערכות רכב, הנתונים והשירותים ב-70 מיליארד דולר עד 2030.

“יחד עם מובילאיי, אינטל היא המובילה ביצירת היסודות הטכנולוגיים הדרושים לתעשיית הרכב עבור העתיד האוטונומי,” אמר מנכ”ל אינטל, בריאן קרזניץ. “זהו אתגר הנדסי מסעיר והזדמנות צמיחה עצומה לאינטל. עוד יותר מרגש הוא הפוטנציאל של המכוניות האוטונומיות לחולל מהפך בענפים שלמים, לשפר את חברת האדם ולהציל מיליוני חיים.”

קבוצת הנהיגה האוטומטית של אינטל (Automated Driving Group  – ADG) תתמזג עם מובילאיי, חברה בת של אינטל. הארגון הממוזג יוביל את מאמצי אינטל בתחום הנהיגה האוטומטית וייהנה מתמיכה מלאה של משאבי וטכנולוגיות של אינטל עבור ההגדרה והאספקה של פתרונות מהענן עד למכונית עבור שוק הנהיגה הממוכנת. כחברה בת של אינטל, מובילאיי תמשיך לפעול מישראל בהנהגתו של פרופ’ אמנון שעשוע שיתמנה לסגן נשיא בכיר של אינטל ולמנכ”ל ומנהל טכנולוגיה ראשי של מובילאיי. זיו אבירם, שותף מייסד של מובילאיי, אשר שימש כנשיא ומנכ”ל החברה עד לרכישתה על-ידי אינטל, יפרוש מהחברה. אבירם יפרוש מהחברה עם השלמת הצעת הרכש.

“הובלה בתחום טכנולוגיית הנהיגה האוטונומית מצריכה שילוב של מוצרי תוכנה חדשניים וקנייניים עם פלטפורמות חומרה בעלות מערכות פתוחות המאפשרות ללקוחות ושותפים ליצור פתרונות מותאמים,” אמר פרופ’ אמנון שעשוע. “לראשונה יש לתעשיית הרכב שותף אחד המחזיק במומחיות מעמיקה ובמורשת תרבותית בשני התחומים. מובילאיי נרגשת מאוד לפתוח את הפרק החדש הזה.”

בפיתוח מערכות עזר לנהיגה ותוכניות נהיגה אוטונומיות חלקיות ומלאות מובילאיי תתמוך ותתבסס על הטכנולוגיה הקיימת וקשרי הלקוחות שלה עם יצרני מכוניות, ספקים מהרובד הראשון ושותפים מתחום המוליכים למחצה.

פרטים נוספים ולוח זמנים של העסקה

אינטל רוכשת היום כ-84% מהון המניות שלא נפרע של מובילאיי.

התקופה הראשונית של הצעת הרכש וזכויות הנסיגה ממנה הסתיימה ב-7.8.17 בשעה 5 אחה”צ שעון העיר ניו יורק. (“מועד הפקיעה”). על סמך מידע שנמסר מחברת American Stock Transfer & Trust Company, LLC, המניות המופקדות עבור הצעת הרכש בסך 187,882,291 מניות רגילות של מובילאיי (לא כולל מניות רגילות של מובילאיי שלהן הוגשה הצעת רכש בהתאם לנהלי מסירה מובטחת) מהוות כ-84% מהון המניות הבלתי נפרע של מובילאיי הועמדו למכירה כנדרש ולא נמשכו חזרה עד למועד פקיעת הצעת הרכש (לא כולל 26,424,016 מניות רגילות המהוות כ-12% מהמספר המצטבר של מניות רגילות שטרם נפרעות שהועמדו לרכישה בהתאם לנהלי מסירה מובטחים אך טרם נמסרו כהשלמה של ערבות זאת. Cyclops Holdings LLC, חברה בת בבעלות מלאה של אינטל קיבלה לתשלום את כל המניות שהועמדו למכירה לפי הכללים ולא נמשכו מההצעה. התשלום עבור מניות אלה יתבצע בהקדם בהתאם לתנאי הצעת הרכש.

אינטל ומובילאיי גם הודיעו היום על תחילתה של תקופת מכרז נוספת שתסתיים ב-11:59 בלילה שעון העיר ניו יורק ב-21 באוגוסט 2017 או תוארך על מנת לאפשר פרק זמן של 5 ימי עסקים לפחות לבעלי מניות מיעוט של מובילאיי אשר לא העמידו עדיין את מניותיהם למכירה לעשות זאת (בהתאם לנסיבות מסוימות שאינן מתוארות במלואן בהצעת הרכש המפורטת בנספח TO שהגישה Cyclops לנציבות ניירות הערך והבורסה של ארה”ב (SEC) ב-5 באפריל 2017 (להלן, לאחר תיקונים והשלמות, “נספח TO”). כל המניות הרגילות שהועמדו למכירה כנדרש במהלך תקופת המכרז הנוספת יתקבלו באופן מיידי לתשלום ותמורתן תשולם באותה צורה וסכום כמו תמורת המניות שהוצעו בתקופה הראשונית, למעט (i) נהלי מסירה אשר יתכן ולא ישמשו בתקופת המכרז הנוספת ו-(ii) זכויות נסיגה שלא יחולו על מניות שהועמדו למכירה בתקופת המכרז הנוספת.

מובילאיי מתכננת להסיר את מניותיה הרגילות מהמסחר בבורסה של ניו יורק (NYSE) בהקדם האפשרי. מובילאיי גם מתכננת להסיר מהרישום את מניותיה בהתאם לחוק בורסות ניירות ערך של ארה”ב מ-1934 אך תוכל לעשות זאת רק לאחר מילוי כל הדרישות החלות לביטול רישום.

מובילאיי הגישה בקשה בכתב ל-NYSE לגבי כוונתה להסיר באופן וולנטרי את מניותיה מהמסחר ב-NYSE בהקשר להצעת הרכש. מובילאיי מתכננת להגיש ל-SEC הודעה על גבי טופס 25 על הסרה ממסחר ו/או רישום לפי סעיף 12(ב) של חוק הבורסה ב-21 באוגוסט 2017. הסרת המניות מהמסחר ב-NYSE צפויה להיכנס לתוקף 10 ימים לאחר מועד ההגשה של טופס 25.

לאחר הסרת המניות מהמסחר ב-NYSE, המניות הרגילות של מובילאיי לא יופיעו ולא יירשמו בבורסת מניות ארצית אחרת. הסרת המניות מהמסחר צפויה להפחית באופן משמעותי את הנזילות והסחירות של מניות רגילות של מובילאיי אשר לא הוצעו לרכישה כחלק מהצעת הרכש.

בתמונה מימין לשמאל: יניב גרטי, מנכ”ל אינטל ישראל, פרופ’ אמנון שעשוע, מנכ”ל ומייסד שותף במובילאיי, מקסין פסברג הממונה על המיזוג בין אינטל למובילאיי, וזיו אבירם, נשיא ומייסד שותף במובילאי. קרדיט: יוני ריקנר

 

 

תגובות סגורות