Latest News

מרחביה מודיעה על השקעה נוספת בחברת פורטפוליו: קארדיאק-סנס תגייס 700 אלף דולר לפי שווי של 10 מיליון דולר לפני הכסף – עלייה של 67% מהשווי בעת הגיוס מיוני 2017

החברה השלימה בהצלחה ניסויים קליניים בבני אדם בבית חולים איכילוב ב-2016, במסגרתם לבשו כ-20 מטופלים בעלי הפרעות לב את השעון באופן רציף, ודיוק המדידה שהתקבל היה באיכות מקבילה לבדיקת א.ק.ג. לאחרונה חתמה קארדיאק-סנס על הסכם עם ענקית הבריאות קליבלנד קליניק מארה”ב, לפיו קליבלנד קליניק תייעץ לחברה ותגבש עימה את אסטרטגיית השיווק והמכירות, ואת מדיניות השיפוי מחברות הביטוח בארה”ב. בכוונת החברה להשיק את המוצר בשוק האמריקאי כבר במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2018, כאשר השוק הניטור אליו היא פונה נאמד בכ-3 מיליארד דולר לשנה.

אלדד שמש, מנכ”ל קארדיאק סנס: “הצלחת סבב הגיוס תשמש אותנו בהשלמת הניסויים הקליניים. כמו כן, בכוונתנו להאיץ את המהלכים הרגולטוריים הנדרשים והגשת השעון לניטור מדדי הגוף לאישור FDA בארה”ב ואישור CE באירופה. אנו מאמינים כי מהלכים אלו יובילו להתקדמות משמעותית בפיתוח המסחרי של השעון, זאת תוך יצירת ערך משמעותית בקרדיאק-סנס.”

חברת קארדיאק-סנס מקיסריה הוקמה בשנת 2009, מעסיקה כ-15 עובדים, ועד כה הושקעו בה כ-3 מיליון דולר.

 

תגובות סגורות