Latest News

כ 1000 משתתפים הכנס השנתי לפיתוח וייצור מכשור רפואי

כ-1000 משתתפים הגיעו ב 08.11 לאווניו, לענס השנתי לפיתוח וייצור מכשור רפואי. לצד שני מסלולי הרצאות הציגו בתערוכה יצרנים, מפיצים וספקים מהענף. השנה קיימנו מסלול מיוחד לציוד בדיקה ומדידה.

תגובות סגורות