Latest News

תודה לאלפי המשתתפים בכנס העשירי של ניו טק לפיתוח יכולות צבאיות, תעופתיות והגנה מפני טילים

אלפי משתתפים הגיעו לכנס העשירי והחגיגי של ניו-טק לפיתוח יכולות צבאיות, תעופתיות והגנה מפני טילים. את הכנס פתח שר הביטחון שהתייחס למצב הביטחוני והמדיני ולאחריו שורה של מרצים מהפרויקטים המובילים בתעשיות הביטחוניות. תודה למבקרים הרבים ולהתראות בכנס הבא

תגובות סגורות