ReWalk Robotics מודיעה על השקעה אסטרטגית בסך 20 מיליון דולר מתאגיד Timwell מהונג קונג

ReWalk Robotics (נסד”ק (RWLK מודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה אסטרטגי עם תאגיד טיימוולTimwell Corporation Limited) ) מהונג קונג. ReWalk תקבל 20 מיליון דולר בתמורה ל-16,000 מניות רגילות של ReWalk במחיר של 1.25 דולר למניה כחלק מהסכם אסטרטגי נרחב למימון הפיתוח הכולל של ReWalk בעולם וכניסתה לשוק הסיני.

על פי תנאי ההסכם  ReWalk וטימוול, באמצעות החברות המסונפות שלה  ו- RealCan Ambrum Healthcare Industry Investment (Shenzhen) Partnership Enterprise (Limited Partnership) (“RealCan Ambrum”), מתכננות להקים בסין מיזם משותף לפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי ReWalk בסין, לרבות הונג קונג ומקאו. המיזם המשותף יתמקד בתחילה בפיתוח, ייצור ושיווק של חליפת השלד הרכה של ReWalk לחולי שבץ , הנקרא Restore , במוסדות שיקום ולאחר מכן מסחור של מוצרי ReWalk לפציעות בחוט השדרה לשימוש בקהילה ובשיקום. כל המימון ההוני של המיזם המשותף יסופק על-ידי RealCan Ambrum ואילו ReWalk תתרום את הטכנולוגיה.

“ההשקעה של טימוול, שותפה עתירת הון בעלת ידע מקומי מעמיק, מאפשרת לנו להרחיב את ההשקה המתוכננת של חליפת השלד הרכה Restore מארה”ב ואירופה לסין. ההתרחבות לסין מעניקה גישה לשוק שבו למעלה מ-11 מיליון בני אדם שעברו שבץ ו-2.4 מיליון בני אדם הלוקים בשבץ מדי שנה. בכדי לשרת אוכלוסייה בסדר גודל כזה, מספר מרכזי השיקום משבץ בסין צפוי לעלות עד 2021 על מספר מרכזי השיקום בארה”ב ואירופה יחדיו,” אמר לארי ג’סינסקי, מנכ”ל ReWalk.

“ההסכם מדגיש את אמונתה של טימוול ביכולתה של טכנולוגיית Restore להתמודד עם צורכי הניידות והשיקום של קהילת המטופלים אחרי שבץ. אנו מאמינים שטכנולוגיית Restore הייחודית מסוגלת לחולל מהפך בשימוש ובמבנה העלויות של שלדים חיצוניים לבישים (אקסוסקלטון) בעולם,” הוסיף ג’סינסקי.

על-פי תנאי ההסכם, טימוול תשקיע 20 מיליון דולר בשלוש פעימות. הפעימה הראשונה, בסך 5 מיליון דולר, הופקד בנאמנות וישוחרר עם קבלת אישור בעלי המניות לעסקה. הפעימה השנייה, בסך 10 מיליון דולר, תימסר עם הקמת המיזם המשותף בסין. הפעימה השלישית, בסך 5 מיליון דולר, צפויה להתקבל עד 31 בדצמבר 2018 ולא יאוחר מ-1 באפריל 2019. הסכם ההשקעה כולל גם תנאים מוקדמים מסוימים אחרים שיש למלאם בכל פעימה. טימוול תמנה נציג מטעמה למועצת המנהלים של ReWalk עם סגירת הפעימה הראשונה ועל פי ההסכם תיבחן האפשרות למנות דירקטורים נוספים.

ההסכם הרחב של ההשקעה האסטרטגית כולל הסכם מיזם משותף, הסכם רישוי והסכם אספקה. הסכמים אלה צפויים להיחתם לא יאוחר מ-1 ביולי 2018. מידע נוסף על ההשקעה מובא בטופס 8-K של ReWalk  אשר החברה תגיש לנציבות ניירות הערך של ארה”ב (SEC) ב-8 במרס 2018.

ReWalk תארח שיחת ועידה בשידור חי לדיון בהכרזה ולסקירת התוצאות הפיננסיות של הרבעון הרביעי וכל שנת 2017 היום ה-8 במרס 2018 בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי של ארה”ב

תגובות סגורות