Latest News

מסך טק חתמה לאחרונה על הסכם הפצה עם חברתArrow Electronics

מסך טק חתמה לאחרונה על הסכם הפצה עם חברתArrow Electronics . שותפות זו מרחיבה את שרשרת ההפצה והאספקה העולמית של מסך באמצעות אחד ממפיצי האלקטרוניקה הגדולים בעולם. מבחר מגני הסיכוך EMI/RFI shielding של מסך הוא הגדול ביותר בתעשיית האלקטרוניקה, ומאפשר שימוש והטמעה של כלובי סיכוך RF כבר בשלבי התכנון המוקדם של המעגל, לכך יתרונות משמעותיים מאוד במונחים של עלויות ולוחות זמנים. מגיני הסיכוך של מסך מאופיינים במבנה מחוזק ואטום העשוי מקשה אחת, בעל מישוריות מקסימלית.

תגובות סגורות