Latest News

שיתוף פעולה בין איטליה לישראל בשווי 15 מיליון ₪

הוועדה המשותפת של ישראל ואיטליה לשיתוף פעולה תעשייתי, מדעי וטכנולוגי בה משתתפים משרד המדע ורשות החדשנות, החליטה על קידום שמונה פרויקטים לשיתוף פעולה אקדמאי ושישה בתחום התעשייתי במימון שתי הממשלות בסכום כולל של  15 מיליון ₪ כל שנה למשך שנתיים.

שר המדע אופיר אקוניס אמר כי “ההשקעה במחקרים משותפים מחזירה את עצמה פי שלושה בתוצאות המחקרים שמניבים החוקרים יחד. גם באיטליה מבינים שיש ערך להשקעה בשיתוף הפעולה עם ישראל ומבקשים להרחיב את שיתוף הפעולה. כמו מדינות רבות בעולם, גם איטליה מעוניינת בשיתוף פעולה והידקה את קשרי המדע והטכנולוגיה עם ישראל”.

שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן : “שיתוף הפעולה הבילטרלי של ישראל עם איטליה הוא מהפוריים ביותר. במשך 17 שנות שיתוף פעולה מומנו כ- 100 פרויקטים משותפים בתחום התעשייתי ועוד עשרות בתחום המדעי. חלק גדול מהפרויקטים הגיעו לבשלות ולמסחור, ושיתוף הפעולה בין הצדדים הוכח כבעל ערך רב לחברות המשתתפות. לאור זאת, רמת המחויבות של הממשלות להמשיך בשת”פ גבוהה”.

שמונת הפרויקטים המדעיים שאושרו ויפורסמו לציבור החוקרים על ידי משרד המדע, הם בתחומי הביולוגיה הימית והחקלאות הימית ובתחום פיזיקה של מערכות מורכבות. במסגרת שיתוף הפעולה המדעי, אוניברסיטאות ומכוני מחקר משתי המדינות משתפים פעולה במחקר מדעי בתחומים נבחרים. בנוסף, משרד המדע יממן בשלב הראשון הקמת מעבדות משותפות בסך 8 מיליון ש”ח בתחום ביו רובוטיקה.

במסגרת שיתוף הפעולה התעשייתי, הפרויקטים שאושרו עוסקים בנושאים כגון: תהליכי ייצור חדשניים, פיתוח תרופות, סייבר ותחבורה. איסרד, מנהלת המו”פ האירופי בישראל, תחת רשות החדשנות, מתפעלת את שיתוף הפעולה בצד הישראלי.

הקולות הקוראים לשת”פ במו”פ לשנה הבאה, בצירים התעשייתי והמדעי, ייפתחו ביוני 2018, ויהיה ניתן יהיה להגיש בקשות למימון עד סוף חודש אוקטובר 2018.

שני הצדדים הסכימו להמשיך ולהרחיב את הפעילויות המשותפות כולל סדנאות, סמינרים ואירועים כדי להעמיק את השת”פ בין חברות, אוניברסיטאות ומוסדות מחקר משתי המדינות. הוועדה גם החליטה להעניק שוב את פרס ריטה לוי מונטלצ’יני שמאפשר למדענים מצטיינים מאיטליה ומישראל לנצל מלגות זה במדינתו של זה.

ישראל ואיטליה יגבירו גם את שיתוף הפעולה ביניהן כחלק מתכנית הורייזון 2020 וכמו כן יגדירו מסגרות להגברת שיתוף הפעולה לקידום סטארט-אפים משתי המדינות. הורייזון 2020 היא התכנית הפאן-אירופית לשיתוף פעולה במחקר, פיתוח וחדשנות, הנחשבת גם לתכנית המו”פ הגדולה ביותר בעולם במסגרתה יושקעו כ-80 מיליארד יורו בטווח השנים שבין 2014-2020.
בתמונה מעלה: שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן

 

תגובות סגורות