חדשות היום

סרגון נטוורקס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018

סרגון נטוורקס (נאסד”ק: CRNT) המומחית מספר אחת בשוק רשתות תמסורת אלחוטית (Wireless Backhaul), מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2018 שהסתיים ב- 30 ביוני 2018.

דגשים לרבעון השני של 2018

הכנסות – 88.3 מיליון דולר, ירידה של 5.4% בהשוואה לרבעון השני של 2017 ועלייה של 6.1% בהשוואה לרבעון הראשון של 2018.

שיעור הרווח הגולמי – 32.5% בהשוואה ל- 31.3% ברבעון השני של 2017 ו- 33.1% ברבעון הראשון של 2018.

רווח תפעולי – 6.4 מיליון דולר, בהשוואה ל- 8.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 ו- 5.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018.

רווח נקי – 3.2 מיליון דולר, או 4 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2018, בהשוואה  לרווח נקי שהסתכם ב – 5 מיליון דולר, או 6 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון השני של 2017. הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2018 הסתכם ב – 2.1 מיליון דולר, או 3 סנט למניה בדילול מלא.

תוצאות על בסיס Non-GAAP שיעור הרווח הגולמי היה 32.6%, הרווח התפעולי הסתכם ב- 7.1 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם ב- 3.8 מיליון דולר, או 5 סנט למניה בדילול מלא. להתאמה בין התוצאות על בסיס GAAP לתוצאות על בסיס Non-GAAP אנא עיינו בטבלאות המצורפות.

מזומנים ושווי מזומנים – 29.4 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני 2018, בהשוואה ל- 26 מיליון דולר ב- 31 במרץ 2018.

“תוצאות הרבעון השני תרמו להצגת תוצאות חזקות במחצית הראשונה של השנה ותאמו את הציפיות שלנו”, אמר עירא פלטי, נשיא ומנכ”ל סרגון. “צבר ההזמנות ברבעון השני ממשיך לתמוך ביעד שלנו לקצב הכנסות רבעוני של 80-85 מיליון דולר במהלך המחצית השנייה של השנה, ואנו ממשיכים לכוון לגידול ברווח הנקי השנתי. אנחנו אופטימיים יותר לגבי העתיד לאור עבודתנו עם מפעילי תקשורת בתכנון ויישום של פרויקטים לשדרוג, עיבוי ואופטימיזציה של רשתותיהם, לקראת פריסה מלאה של G5 בשנים הקרובות”.

בתמונה מעלה:  עירא פלטי, נשיא ומנכ”ל סרגון 

תגובות סגורות