אלוט מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2018 צמיחה של 16% בהכנסות ושיפור מתמשך ברווחיות

אלוט בע”מ (NASDAQ, TASE: ALLT), ספקית עולמית מובילה של פתרונות בינת רשת ואבטחה מתקדמים לספקיות תקשורת, מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2018.

דגשים  לתוצאות הרבעון השלישי של 2018:

  • ההכנסות הסתכמו ב-24.2 מיליון דולר, גידול של 16% בהשוואה להכנסות ברבעון המקביל וגידול של 5% בהשוואה לרבעון הקודם.
  • שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP עלה ל- 69.4% בהשוואה ל-62.4% ברבעון השלישי ב-2017.
  • שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP עלה ל-70.7% בהשוואה ל-68.2% ברבעון השלישי ב-2017.
  • ההפסד התפעולי על בסיס GAAP הצטמצם ל- 2.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי על בסיס GAAP של 4.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017.
  • ההפסד התפעולי על בסיס Non-GAAP הצטמצם ל- 1.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי על בסיס Non-GAAP של 1.3 מיליון דולר ברבעון השלישי ב-2017.
  • יחס הזמנות שהתקבלו לעומת הכנסות בפועל (Book to Bill) נמוך מ-1 ברבעון השלישי וגבוה מ-1 בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 לספטמבר 2018.
  • מזומנים ושווי מזומנים נכון ל-30 בספטמבר 2018 הסתכמו בכ-104.7 מיליון דולר.

תחזיות  פיננסיות

ההנהלה מעלה את תחזית ההכנסות הצפויות לשנת 2018 ל-93-95 מיליון דולר;

יחס הזמנות שיתקבלו לעומת הכנסות בפועל (Book to Bill) עבור כל שנת 2018 צפוי להיות גבוה מ-1;

תגובת ההנהלה

ארז ענתבי, נשיא ומנכ”ל אלוט, מסר: “הצמיחה החזקה שלנו נמשכת, ואנו עומדים בתכניות שלנו. בהתאם לאסטרטגיה, חתמנו לאחרונה בהצלחה על מספר עסקאות בתחום האבטחה במסגרתן אנו מספקים מוצרים ותמיכה ואנו חולקים בהכנסות השוטפות עם ספקיות התקשורת, ה-CSP, ככל שאימוץ השירותים גדל בקרב לקוחות הקצה. אני סמוך ובטוח במהלך עסקי זה. עם השיפור הנמשך ביישום תוכנית פעולה זו, אני מעודד מאוד מההיענות הגדלה מצד השוק התומכת בהערכתנו את הפוטנציאל הגדול הקיים בפני ה-CSP לאספקת קישוריות מאובטחת לשוק הרחב.”

עוד אמר ארז ענתבי, “עסקי ה-DPI שלנו חזקים, ככל שאנו זוכים בעסקאות חדשות ובלקוחות חדשים. סך העסקאות החדשות בהן זכינו במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2018 הוא כפול בקירוב מסך העסקאות החדשות בהן זכינו במהלך 2017 כולה. לקוחות חדשים אלו מניחים תשתית איתנה לצמיחה עקבית.”

תוצאות כספיות לרבעון השלישי של 2018

ההכנסות ברבעון השלישי של 2018 הסתכמו ב-24.2 מיליון דולר, גידול של 16% לעומת הכנסות של 20.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2017. ההכנסות עבור תשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 הסתכמו ב-69.0 מיליון דולר בהשוואה ל-58.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2017, גידול של 17%.

הרווח הגולמי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-16.8 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 69.4%), עלייה של 29% בהשוואה לרווח גולמי של 13 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 62.4%) ברבעון השלישי של 2017.

הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-17.1 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 70.7%), עלייה של 20% בהשוואה ל-14.2 מיליון דולר (שיעור רווח גולמי של 68.2%) ברבעון השלישי של 2017. שיעור הרווח הגולמי הגבוה נובע מתמהיל מכירות מוצלח הרבעון.

ההפסד הנקי על בסיס GAAP ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-2.5 מיליון דולר, או 7 סנט למניה, שיפור בהשוואה להפסד נקי של 4.6 מיליון דולר  או 14 סנט למניה ברבעון השלישי של 2017.

ההפסד הנקי על בסיס Non-GAAP ברבעון השלישי של 2018 הסתכם ב-1.1 מיליון דולר, או 3 סנט למניה, שיפור בהשוואה להפסד נקי של 1.3 מיליון דולר  או 4 סנט למניה ברבעון השלישי של 2017.

יתרת המזומנים ושווי מזומנים נכון ל-30 בספטמבר 2018 הסתכמה ב-104.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-105.9 מיליון דולר ב-30 ביוני 2018.

שיחת הועידה ומידע בדבר דיון באמצעות הווידאו

הנהלת אלוט תקיים דיון בתוצאות הפיננסיות של הרבעון השלישי של 2018, במסגרת שיחת ועידה טלפונית שתתקיים היום, ה-6 בנובמבר 2018 בשעה 08:30 לפי שעון מזרח ארה”ב, 15:30 לפי שעון ישראל. על מנת להשתתף בשיחה, יש לחייג 03-918-0609 (למחייגים מישראל), 888-668-9141 (למחייגים מארה”ב), 800-917-5108 (למחייגים מבריטניה).

 

תגובות סגורות